Participatiereglement

Je kan op verschillende manieren je stempel drukken op het beleid in Duffel. Je kan bijvoorbeeld lid worden van een adviesraad of een lokaal overleg. Andere inwoners kunnen hun steentje bijdragen door mee te werken aan een project. Het kan ook eenvoudiger en sneller door een enquête in te vullen of gewoon door informatie op te vragen. We noemen dat participatie.

In het participatiereglement dat je hieronder kan downloaden, kan je lezen hoe het lokaal bestuur Duffelaars bij het beleid wil betrekken. Dit allemaal onder de noemer #Duffeldenkt.

Als inwoner kan je onder meer deelnemen aan het beleid door vragen voor te leggen aan de verschillende politieke organen van het lokaal bestuur. 

Voorbeelden hiervan zijn:

Daarnaast voorziet het reglement ook andere vormen van participatie op maat van de verschillende voorkeuren van inwoners. Sommige participatiemogelijkheden zijn eerder eenmalig of kortlopend, bijvoorbeeld voor de heraanleg van een skatepark of de bouw van een fuifzaal. Je vindt hieronder een overzicht van de verschillende participatievormen die hiervoor geschikt zijn.

burgerbegroting

Burgers beslissen waar gemeentelijk budget aan uitgegeven wordt.

dialoogmethode

Het lokaal bestuur legt contact met moeilijk bereikbare doelgroepen om via gesprekken te weten te komen wat hen bezig houdt. Vanuit de gesprekken worden thema's gekozen waar verder beleidsinitiatieven rond genomen kunnen worden. 

focusgroep

Een focusgroep is een georganiseerde discussie over een concreet onderwerp onder een kleine groep van belanghebbenden, begeleid door een ervaren gespreksleider.

infomoment

Het lokaal bestuur brengt burgers samen om hen te informeren over een beleidsbeslissing.

inspraakmoment

Een groep burgers wordt uitgenodigd om tijdens een bijeenkomst hun mening te geven over een concrete vraag.

klankbordgroep

Een door het lokaal bestuur samengestelde groep burgers geeft op basis van hun ervaring of expertise hun visie op beleidsideeën.

online bevraging

Een groep burgers wordt via digitale kanalen gevraagd om hun mening te geven over een concrete kwestie.

praatcafé

Een onderwerp wordt besproken in een informele cafésfeer.

projectgroep

Een groep burgers werkt samen met het lokaal bestuur tijdelijk een concreet project uit. Het lokaal bestuur neemt de beslissingen.

werkgroep

Een werkgroep voert samen met het lokaal bestuur een concreet project uit.

Andere participatiemogelijkheden zijn eerder structureel en gaan de hele legislatuur mee. Voorbeelden hiervan zijn de adviesraden, een lokaal overleg of een netwerkmoment.

Feedback over de website

Heb je niet gevonden wat je zocht? Opmerkingen over de website? Laat het ons weten