Klacht

Ben je niet tevreden over de werking van het lokaal bestuur Duffel? Dan kan je een klacht indienen.

Een klacht kan betrekking hebben op:

 • het foutief verrichten van een handeling of prestatie;
 • het onvriendelijk of onbeleefd verrichten van een handeling;
 • het afwijken van de vastgelegde of gebruikelijke werkwijze;
 • het niet of laattijdig uitvoeren van een handeling of prestatie.

Meldingen, vragen om informatie, beroepen, bezwaren, suggesties, petities en beleidsvragen (vragen over al dan niet gevoerde beleid, beleidsvoornemens of -verklaringen en de regelgeving in het algemeen) beschouwen we niet als klachten.

Voor wie?

Elke gebruiker van de dienstverlening van het lokaal bestuur kan een klacht indienen. Het kan gaan om een inwoner, een bezoeker, vereniging of bedrijf.

Voorwaarden?

 • Je kan een klacht alleen schriftelijk indienen.
 • Je mag een klacht niet anoniem indienen.
 • De klacht moet gaan over zaken die tot de bevoegdheden van het lokaal bestuur Duffel horen.
 • De feiten waarover de klacht gaat, mogen niet ouder zijn dan 1 jaar.
 • De klacht is ook niet geldig als het gaat over feiten die in een specifieke beroepsprocedure zitten of waarvoor een gerechtelijke procedure is opgestart of als de klacht al eerder is ingediend en al ongegrond bleek (tenzij je nieuwe elementen in verband met de klacht kan aanbrengen).

Hoe aanvragen?

Je kan een klacht alleen schriftelijk indienen.

Je kan dit onder meer online doen via de knop 'online aanvragen' hieronder.

Online aanvragen

Je kan je klacht ook bezorgen via brief of e-mail.

Afhandeling

 • Nadat de klachtencoördinator de klacht heeft ontvangen, registreert hij ze in een bestand.
 • De klachtencoördinator gaat na of de klacht ontvankelijk is. 
 • Binnen de 10 kalenderdagen na de ontvangst van je klacht, krijg je een ontvangstmelding per brief of e-mail. Die vermeldt de naam en de contactgegevens van de klachtenbehandelaar (de persoon die je klacht inhoudelijk zal onderzoeken en een antwoord zal voorbereiden).
 • De klachtenbehandelaar bezorgt een ontwerp van antwoord aan de klachtencoördinator. Nadat de klachtencoördinator dat antwoord heeft goedgekeurd, stuurt de klachtenbehandelaar jou een antwoordbrief met de conclusies van het onderzoek.
 • De afhandeling van de klacht wordt geregistreerd in een bestand.

Feedback over de website

Heb je niet gevonden wat je zocht? Opmerkingen over de website? Laat het ons weten