Toegankelijkheid

De gemeente Duffel streeft ernaar haar website toegankelijk te maken overeenkomstig het Vlaams Bestuursdecreet van 7 december 2018 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website www.duffel.be.

Nalevingsstatus

De website www.duffel.be voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA.

Niet-toegankelijke inhoud

De onderstaande inhoud is niet toegankelijke om de volgende reden(en):

1/Onevenredige last

De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf’s. Bepaalde informatie wordt aangeboden als PDF. De gemeente kan niet garanderen dat al deze bestanden aan de webrichtlijnen voldoen.

  • Corrigerende maatregel om meer tegemoet te komen aan toegankelijke PDF’s. We bekijken welke PDF-formulieren we kunnen omzetten naar webformulieren en onnodige PDF-bestanden halen we offline.

2/ De inhoud valt buiten de werkingssfeer van de toepasselijke wetgeving

Op www.duffel.be wordt doorgelinkt naar externe websites, zoals oplijsting van de gelinkte websites, al dan niet via automatische integratie op de frontend.

Niet alle informatie op deze sites voldoet aan de richtlijnen.

Extra toelichting

Lokaal bestuur Duffel nam, samen met de webleverancier LCP, de volgende maatregelen om aan de toegankelijkheidseisen te voldoen.

  • Toevoeging van een rapport van de dode links op het dashboard van het CMS:
    • dit rapport wordt wekelijks gegenereerd.
  • Integratie screeningstool in het CMS en op www.duffel.be
    • ¬†periodieke screening van de ganse site.
  • Aanpassing frontend www.duffel.be met een hoog contrast switch knop.

Lokaal bestuur Duffel blijft werken aan toegankelijkheid op haar website www.duffel.be.

De eindredacteurs waken erover dat alle webredacteurs de verplichte toegankelijkheidsrichtlijnen overeenkomstig het Vlaams Bestuursdecreet van 7 december 2018 permanent naleven mét aandacht voor een helder taalgebruik, duidelijke webformulieren, goed omschreven downloads en niet-tekstuele content.

De eindredacteurs sturen de webredacteurs bij waar nodig en lassen indien gewenst extra sensibiliserings- en trainingsmomenten in.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring 

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 20 januari 2022, in samenwerking met de webleverancier LCP.

Feedback en contactgegevens

Kom je een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze website? Laat het weten aan de communicatiedienst via communicatie@duffel.be. Vermeld in ieder geval het probleem dat je ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zicht voordoet.

Handhavingsprocedure

Ben je niet tevreden met het antwoord op je kennisgevingen of verzoeken inzake toegankelijkheidsproblemen op deze website?

Neem contact op met lokaal bestuur Duffel via communicatie@duffel.be. 

Feedback over de website

Heb je niet gevonden wat je zocht? Opmerkingen over de website? Laat het ons weten