Voorstel aan gemeente- of OCMW-raad

Iedere inwoner van de gemeente, die ouder is dan 16 jaar kan een voorstel of vraag over de beleidsvoering of dienstverlening van het lokaal bestuur plaatsen op de agenda van de gemeente- of OCMW-raad.

Je moet handtekeningen verzamelen van 300 inwoners ouder dan 16 jaar om je voorstel kracht bij te zetten. 

Hoe aanvragen?

Je moet je voorstel aangetekend bezorgen ter attentie van het college van burgemeester en schepenen (voor gemeenteraad) of het vast bureau (voor OCMW-raad). Je kan een voorstel enkel indienen met het formulier dat je hieronder kan downloaden.

Je hebt eveneens de steun nodig voor je voorstel van minstens 300 inwoners uit de gemeente Duffel die ouder zijn dan 16 jaar. Je vermeldt in het formulier hun naam, voornamen, geboortedatum en woonplaats.

Je voegt best bij je aanvraag ook alle nuttige documenten in verband met je voorstel.

Je ontvangt een brief met de mededeling of je voorstel werd aanvaard. Indien dit het geval is zal je ook vernemen wanneer je voorstel wordt behandeld door de gemeente- of OCMW-raad. We vragen je om aanwezig te zijn tijdens deze vergadering, zodat je eventueel bijkomende informatie kan geven aan de raadsleden. Je kan je hiervoor laten bijstaan door een persoon naar keuze. 

Afhandeling

De voorzitter plaatst vervolgens het voorstel op de eerstvolgende agenda van de raad indien het lokaal bestuur het voorstel minstens 20 dagen voor de vergadering heeft ontvangen. Wordt het voorstel later ingediend dan komt het op de agenda van de volgende vergadering.

Feedback over de website

Heb je niet gevonden wat je zocht? Opmerkingen over de website? Laat het ons weten