Volksraadpleging

De gemeenteraad kan op eigen initiatief of op verzoek van de inwoners van de gemeente beslissen om de inwoners te raadplegen. Als de inwoners het initiatief nemen, dan moet dit in Duffel gesteund worden door ten minste 3.000 inwoners die ouder zijn dan 16 jaar. 

Voorwaarden?

Een volksraadpleging moet handelen over zaken van gemeentelijk belang. Een volksraadpleging is niet mogelijk voor vragen van persoonlijke aard, vragen over de jaarrekeningen, de gemeentebelastingen, de retributies, het meerjarenplan en de aanpassingen daaraan. 

Je mag voor je verzoek enkel het formulier gebruiken dat je hieronder kan downloaden. Na ontvangst onderzoekt het college van burgemeester en schepenen of er voldoende geldige handtekeningen zijn. In dat geval organiseert de gemeenteraad een volksraadpleging.

Inwoners zijn niet verplicht om deel te nemen aan de volksraadpleging, maar een minimale opkomst (3.000 inwoners) is vereist. Het lokaal bestuur Duffel moet op een objectieve manier informatie verschaffen aan de inwoners en de raadpleging moet met ja of neen kunnen beantwoord worden. Er kunnen meerdere vragen gesteld worden.

De uitslag van de volksraadpleging is niet bindend, de gemeenteraad kan de uitslag dus naast zich neerleggen. 

Hoe aanvragen?

Je moet het verzoek aangetekend verzenden naar het college van burgemeester en schepenen of afgeven tegen ontvangstbewijs. Bij het verzoek moet een gemotiveerde nota gevoegd worden en eventueel stukken die de gemeenteraad kunnen helpen bij het dossier.

Er kan geen volksraadpleging plaatsvinden tijdens de twaalf maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen.

De inwoners van de gemeente kunnen maar eenmaal om de zes maanden worden geraadpleegd, met een maximum van zes volksraadplegingen per bestuursperiode. Gedurende de periode tussen twee vernieuwingen van de gemeenteraad kan maar één volksraadpleging over hetzelfde onderwerp plaatsvinden.

Feedback over de website

Heb je niet gevonden wat je zocht? Opmerkingen over de website? Laat het ons weten