Voorkom ratten in de tuin

Ratten in je tuin? De reflex is dan meestal om rattenvergif te leggen. Dit is echter de allerlaatste stap bij het bestrijden van ratten. Belangrijk is om je tuin onaantrekkelijk te maken voor ratten en op deze manier ratten te voorkomen.

Geen rattenvergif meer

Tot voor kort konden de inwoners van Duffel gratis rattenvergif komen halen op het gemeentehuis of technisch centrum. Door een wijziging in de Europese wetgeving is het sinds 1 maart 2018 verboden om als lokaal bestuur nog rattenvergif (met een percentage aan toxische stof van 0,005%) ter beschikking te stellen van burgers. Om het rattenprobleem aan te pakken, zoekt het lokaal bestuur naar alternatieven.

Hoe herken je de aanwezigheid van ratten?

Indien je een rat hebt gezien, ben je natuurlijk 100% zeker van de aanwezigheid van ratten. Maar je moet de rat niet noodzakelijk zien, er zijn ook andere kenmerken die kunnen duiden op de aanwezigheid van ratten. Heb je holen in de tuin (voornamelijk in composthopen of onder schuren), zijn de vuilniszakken opengescheurd, zijn er knaagsporen aan hout en plastic of vind je donkere langwerpige uitwerpselen van 10 tot 15 mm lang? Dan is de kans groot dat je ratten in de tuin hebt.

Creëer een onaantrekkelijke leefomgeving voor ratten

Zorg ervoor dat je tuin niet aantrekkelijk is voor ratten om zich te vestigen en te vermeerderen. De voornaamste reden waarom ratten zich op een bepaalde plek te nestelen, is de aanwezigheid van voedsel waar ze aankunnen.

In de meeste gevallen gaat het om een open mesthoop waarop etensresten terechtkomen of een dierenhok waar ’s nachts voedselresten achterblijven. Zolang het voedsel aanwezig blijft, is het ook moeilijk om de ratten te bestrijden.

Welke preventieve maatregelen kan je nemen?

 • Maak twee mesthopen: een open mesthoop voor groenafval en een volledig afgesloten mesthoop voor etensresten.
 • Scherm de bewaarplaats voor dierenvoeding goed af.
 • Laat nooit overschot van dierenvoeding liggen waar ratten bij kunnen.
 • Voeder indien mogelijk op een voederplank waar de ratten niet bij kunnen en waar het voedsel niet kan afvallen.
 • Raap de hondenuitwerpselen dagelijks op.
 • Heb je vuilnisbakken in de tuin? Zorg dan dat deze volledig afgesloten zijn.
   

Alternatieven

Indien de preventieve maatregelen niet hebben geholpen, zijn er ook een aantal alternatieven. Zo kan je gebruik maken van klemmen. Let hierbij wel op de volgende aandachtspunten:

 • Werk met handschoenen om argwaan bij de rat te beperken en voor de eigen hygiëne.
 • Probeer de grote van de populatie in te schatten om te bepalen hoeveel klemmen je moet zetten. Het plaatsen van meerdere klemmen is sowieso aangeraden om de slaagkans te verhogen.
 • Opgestelde klemmen moeten, liefst met een daarvoor gemaakt bakje, afgeschermd worden; Dit om nevenvangsten te vermijden en een verhoogd resultaat te behalen.
 • Als lokaas gebruik je best iets wat de ratten kennen van voedsel. Anders kies je voedsel met een hoge voedingswaarde (proteïnen of verrijk). Denk aan brood met pinda kaas, stukje gerookte hesp,…
 • Je kan de klemmen eerst uitzetten met lokmiddel, zonder ze op te stellen. Verdwijnt je lokmiddel, dan is het tijd om je klem op scherp te stellen. Zo weet je onder andere of je klemmen op de juiste plaats staan.
 • Bij het vangen van muizen in de klem (wat niet de bedoeling is), staat ze op de verkeerde plek of is je rattenprobleem opgelost.

Iedereen is verplicht om ongedierte op zijn privé-eigendom te bestrijden. Natuurlijk is het beter om ongedierte te voorkomen. Neem dus de preventieve maatregelen om je tuin ongediertevrij te houden. 

Feedback over de website

Heb je niet gevonden wat je zocht? Opmerkingen over de website? Laat het ons weten