Wettigen van handtekening

Het wettigen of legaliseren van een handtekening betekent dat de overheid de echtheid van een handtekening schriftelijk bevestigt. Deze wettiging dient niet om de echtheid van de inhoud van het document te bewijzen.

Je kan je handtekening laten wettigen bij het lokaal bestuur van de gemeente waar je woont.

Je kan, indien je dat wenst, zonder afspraak je handtekening laten wettigen aan de onthaalbalie in het gemeentehuis tijdens de openingsuren. Hiervoor kan je ook wel nog steeds op afspraak langskomen bij burgerzaken. 

Voorwaarden?

  • De persoon van wie de handtekening gewettigd moet worden, moet zijn woonplaats hebben in de gemeente.
  • Het document mag niet bestemd zijn voor immorele, bedrieglijke of strafbare praktijken.
  • De formaliteit moet nuttig of nodig zijn. Het mag niet gaan om een louter private akte (een eigenhandig geschreven testament bijvoorbeeld).
  • Vreemdelingen of Belgen die niet in België wonen, kunnen hun handtekening enkel laten wettigen door de Minister van Buitenlandse Zaken.

Hoe aanvragen?

Je komt naar het loket van burgerzaken in het gemeentehuis. De burgemeester van de gemeente of zijn gemachtigde gaat na of de te legaliseren handtekening overeenstemt met die van de persoon van wie de identiteit wordt vastgesteld. Een handtekening op een wit vel papier kan nooit gelegaliseerd worden.

Prijs

Gratis.

Wat meebrengen?

Breng volgende documenten mee naar je afspraak:

  • het document waarop de handtekening moet gewettigd worden,
  • je identiteitskaart,
  • laat je de handtekening van iemand anders wettigen, dan moet je de identiteitskaart van deze persoon en een door hem of haar ondertekende volmacht meebrengen.

Feedback over de website

Heb je niet gevonden wat je zocht? Opmerkingen over de website? Laat het ons weten