Wettelijk samenwonen

Twee personen die samenwonen en een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van hun gemeente, zijn wettelijk samenwonend. De registratie geeft een zekere juridische bescherming op het gebied van eigendom van goederen, de gezinswoning en verdeling van de gezinslasten.

Voorwaarden?

Je kan wettelijk samenwonen met iemand als je een woning met hem of haar deelt. Dat geldt niet alleen voor heteroseksuele of homoseksuele partners. Je kan ook wettelijk samenwonen met familieleden zoals een broer, een zus, een ouder of een kind of met iemand anders waarmee je geen seksuele relatie hebt.

Je kan alleen een verklaring van wettelijk samenwonen tekenen als je:

  • juridisch bekwaam bent om een contract te sluiten,
  • niet gehuwd bent,
  • niet wettelijk samenwoont met iemand anders.

Hoe aanvragen?

Je legt samen met je partner of huisgenoot de verklaring van wettelijke samenwoonst af bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

De wettelijke samenwoning kan worden beëindigd op volgende manieren:

  • in onderlinge overeenstemming door de samenwonenden. Hiervoor ga je samen naar de gemeente waar minstens een van beiden is ingeschreven.
  • Eenzijdig door een van de samenwonenden via een schriftelijke verklaring die afgelegd wordt aan het loket van burgerzaken in het gemeentehuis. De betekening aan de andere partij gebeurt door een deurwaarder op jouw kosten.
  • Door het huwelijk.
  • Door het overlijden van een van de partners.

Prijs

Gratis.

Wat meebrengen?

Beide samenwonenden moeten hun identiteitskaart meebrengen.

Feedback over de website

Heb je niet gevonden wat je zocht? Opmerkingen over de website? Laat het ons weten