Voorlopig rijbewijs

Afspraak inplannen om voorlopig rijbewijs aan te vragen

Hoe aanvragen

Een voorlopig rijbewijs M12, M18 en M36 kan je via deze link online aanvragen. Lukt de online aanvraag niet? Maak dan een afspraak voor de aanvraag. 

Je kan het voorlopig rijbewijs zonder afspraak aan de onthaalbalie in het gemeentehuis afhalen tijdens de openingsuren. Je haalt het voorlopig rijbewijs persoonlijk af op voorlegging van je identiteitskaart. Indien je een document afhaalt voor iemand anders heb je een gehandtekende volmacht van die persoon nodig. Het volmachtformulier kan je onderaan deze pagina downloaden. Een rijbewijs dat je online hebt aangevraagd, kan je enkel persoonlijk afhalen aangezien je bij de afhaling nog een document moet ondertekenen. 

Prijs

25 euro.

Wat meebrengen

Breng volgende documenten mee naar je afspraak:

 • identiteitskaart,
 • aanvraagformulier examencentrum of huidig rijbewijs,
 • pasfoto indien de foto op je eID niet meer gelijkend is, (bij online aanvraag niet nodig),
 • indien van toepassing attest.

Verschillende types

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument. Het geeft je de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen.

Er zijn 4 soorten voorlopige rijbewijzen:

 • Voorlopig rijbewijs categorie B met begeleider. Dit is 36 maanden geldig en niet verlengbaar.
 • Voorlopig rijbewijs categorie B zonder begeleider. Dit is 18 maanden geldig en niet verlengbaar.
 • Voorlopig rijbewijs categorie B met begeleider. Dit is 12 maanden geldig en kan slechts éénmalig aangevraagd worden wanneer je in het bezit bent van een voorlopig rijbewijs van 18 of 36 maanden, waarvan de geldigheid nog geen 3 jaar verstreken is en je geen 3 jaar wenst te wachten om een nieuw voorlopig rijbewijs van 18 of 36 maanden aan te vragen. 
 • Voorlopig rijbewijs Model 3 voor alle categorieën behalve B. Dit is 1 jaar geldig en niet verlengbaar.

Voorwaarden

 • Je bent niet langer dan 3 jaar geleden geslaagd voor het theoretisch examen voor de categorie waarvoor je het voorlopig rijbewijs aanvraagt.
 • Voorlopig rijbewijs categorie B M36 met begeleider: je kan het voorlopig rijbewijs met begeleider aanvragen vanaf 17 jaar. 
 • Voorlopig rijbewijs categorie B M18 zonder begeleider: je bent 18 jaar en je hebt eerst 20 uur praktijklessen gevolgd bij een erkende rijschool. Het bekwaamheidsattest van die 20 lesuren breng je steeds mee bij de aanvraag.
 • Voorlopig rijbewijs categorie B M12 met begeleider: je bent in het bezit van een M36 of M18 dat nog geen 3 jaar is vervallen, je theoretisch examen is geldig, je hebt 6 uur praktisch onderricht gevolgd in een erkende rijschool na de vervaldatum van het M36 of M18.
 • Voorlopig rijbewijs andere categorieën: nodige documenten voor overeenkomende categorie meebrengen (bv. medisch attest voor voorlopig rijbewijs C/D).
 • Bij de opmaak van elk nieuw voorlopig rijbewijs met begeleider, bv. ook bij hernieuwing wegens verlies, diefstal, enz. bijkomende of nieuwe begeleider of bij schrapping van een begeleider, dient elke begeleider opnieuw te tekenen op het aanvraagformulier.
 • Voorlopig rijbewijs categorie B M36 met begeleider: de begeleider moet verplicht een vormingsmoment volgen. Het vormingsmoment moet als begeleider minstens 5 maanden voor het praktijkexamen van de kandidaat-bestuurder gevolgd hebben en blijft 10 jaar geldig. Meer info: vormingsmoment voor begeleiders.

Feedback over de website

Heb je niet gevonden wat je zocht? Opmerkingen over de website? Laat het ons weten