Rijbewijs

Een Europees rijbewijs is een document in de vorm van een bankkaart, waarmee een bestuurder van een gemotoriseerd voertuig kan aantonen dat hij/zij beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een gemotoriseerd voertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen. Wie op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt, moet beschikken over een rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

Het Europees rijbewijs is geldig in alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en in de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen. Het Europees rijbewijs is tien jaar geldig.

Ook zijn er nog oude papieren modellen van rijbewijs in omloop. Deze blijven geldig.

Voorwaarden?

Als je een rijbewijs wil behalen, moet je slagen voor een theoretisch en een praktisch examen. Voor de rijopleiding kan je kiezen uit een vrije opleiding met een voorlopig rijbewijs en/of een opleiding in een rijschool. In bepaalde gevallen is een opleiding in een rijschool verplicht.

Hoe aanvragen?

Je vraagt het Europees rijbewijs aan in de gemeente waar je bent ingeschreven. Je moet een afspraak maken voor de aanvraag en het afhalen van je rijbewijs.

Prijs

25 euro.

Wat meebrengen?

Breng volgende documenten mee naar je afspraak:

  • identiteitskaart,
  • aanvraagformulier examencentrum of huidig rijbewijs,
  • pasfoto indien de foto op je eID niet meer gelijkend is,
  • indien van toepassing attest (medisch attest, attest basiskwalificatie, attest aangifte diefstal/verlies van de politie, geslaagde examens na verval …).

Je kan vier werkdagen na de aanvraag je rijbewijs zonder afspraak aan de onthaalbalie in het gemeentehuis afhalen tijdens de openingsuren. Je hoeft hiervoor geen afspraak meer te maken met burgerzaken. Je haalt je rijbewijs persoonlijk af op voorlegging van je identiteitskaart. Indien je een document afhaalt voor iemand anders heb je een gehandtekende volmacht van die persoon nodig. Het volmachtformulier kan je onderaan deze pagina downloaden.

Feedback over de website

Heb je niet gevonden wat je zocht? Opmerkingen over de website? Laat het ons weten