Grachten overwelven of inbuizen

Je mag een baangracht maar (laten) inbuizen of overwelven wanneer je daarvoor een vergunning hebt. Grachten hebben namelijk een belangrijke functie voor de afvoer en infiltratie van het regenwater.

Voorwaarden?

Het lokaal bestuur Duffel wil zoveel mogelijk baangrachten open laten. 

Daarom bepaalt de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening onder meer:

  • Het overwelven of inbuizen van baangrachten is in principe verboden. Van dit verbod kan slechts worden afgeweken om strikt technische redenen, bijvoorbeeld om toegang tot een perceel mogelijk te maken. Die overwelving is dan hoogstens 5 meter breed.
  • Het overwelvingselement heeft een doormeter van minstens 40 cm.
  • Het is verboden afvalwater- of hemelwaterleidingen aan te sluiten ter hoogte van de overwelving, om controle toe te laten.

De werken vallen volledig ten laste van de aanvrager en worden uitgevoerd door de gemeente. In principe wordt alleen de overwelving geplaatst. De kopmuren kan je in eigen beheer plaatsen. Je mag echter vragen dat ook de kopmuren door de gemeente worden geplaatst.

Hoe aanvragen?

Je kan je aanvraag hieronder invullen via de knop 'online aanvragen'.

Online aanvragen

Je kan je aanvraag ook indienen bij het omgevingsloket.

Voor grachten langs de gewestwegen N108 (Oude Liersebaan – Berkhoevelaan) en N14 (Mechelsebaan) moet je een aanvraag indienen bij de Vlaamse overheid, Agentschap Wegen en Verkeer, Rijksweg 26, 2870 Puurs. Voor meer info kan je deze dienst bereiken op het nummer 03 860 01 20. Bezorg je aanvraag via e-mail wegen.antwerpen.districtpuurs@mow.vlaanderen.be

Prijs

De kostprijs is afhankelijk van de lengte van de overwelving en de diameter van de gracht.

Wat meebrengen?

Als je naar het omgevingloket komt, dan moet je volgende documenten meebrengen:

  • het aanvraagformulier met vermelding van de ligging van je eigendom. Dit formulier kan je onderaan deze pagina downloaden.
  • Twee foto’s van de gracht (vanuit twee verschillende richtingen).
  • Aanduiding op plan van de ligging van de gewenste grachtoverwelving met vermelding van de lengte van de overwelving en de afstanden tot de perceelsgrenzen.

Feedback over de website

Heb je niet gevonden wat je zocht? Opmerkingen over de website? Laat het ons weten