Sociale woningen (OCMW)

Het OCMW beheert 18 sociale woningen. Deze woningen worden bij voorrang verhuurd aan inwoners die ouder zijn dan 65 jaar, of aan koppels waarvan minstens 1 persoon ouder is dan 65 jaar.

Voorwaarden?

 • Je inkomen is lager dan de maximumbedragen zoals vastgesteld door de Vlaamse regering en wordt aangetoond aan de hand van jouw meest recente aanslagbiljet.
 • Je spreekt Nederlands of volgt een opleiding om Nederlands te leren.
 • De kandidaat-huurder mag geen onroerend goed volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben.

Hoe aanvragen?

Je maakt een afspraak met de maatschappelijk werker van de sociale dienst van het OCMW. Nadat je dossier volledig is, kom je op de kandidatenlijst. Deze volgen we in volgorde van inschrijving.

Prijs

De huurprijzen worden bepaald in functie van het inkomen van de kandidaat-huurder en de partner

Wat meebrengen?

We hebben volgende papieren (indien van toepassing) nodig van alle inwonende personen ouder dan 18 jaar:

 • meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting van kandidaat-huurder en de partner;
 • attest van woonst;
 • attest gezinssamenstelling;
 • getuigschrift school (basisonderwijs-secundair onderwijs) en bewijs inschrijving Nederlandse les;
 • identiteitskaartnummers, ook van minderjarige personen;
 • rijksregisternummers (nummer dat begint met omgekeerde geboortedatum), ook van minderjarige personen;
 • bewijs schuldbemiddeling – budgetbegeleiding (brief advocaat, OCMW, collectieve regeling);
 • bewijs inburgering als Belg, indien niet in België geboren of niet-Belgische of nationaliteit van EU+ landen;
 • bewijs opstart echtscheiding;
 • bewijs van invaliditeit;
 • brief onbewoonbaarverklaring woning;
 • opzegbrief huurcontract / huidige huurcontract.

Feedback over de website

Heb je niet gevonden wat je zocht? Opmerkingen over de website? Laat het ons weten