Overlijdensakte, afschrift/uittreksel

Een akte van overlijden bewijst het feit van het overlijden en stelt de identiteit van de overledene vast. Deze akte is nodig vooraleer de ambtenaar van de burgerlijke stand de toestemming tot vervoer en begraving of crematie van de overledene kan geven.

Voorwaarden?

De persoon is in België overleden.

Hoe aanvragen?

Je kan een afschrift of uittreksel van de overlijdensakte aanvragen in elke Belgische gemeente.

Vraag het afschrift of uittreksel bij voorkeur online aan.

Je kan de uittreksels en afschriften van de akten van de burgerlijke stand van jezelf en van je kinderen downloaden op justonweb.be. Inloggen kan via de e-ID, itsme of een andere geldige EU-digitale sleutel.

Een afschrift of uittreksel kan je ook aanvragen bij het loket burgerzaken in het gemeentehuis. Je dient hiervoor een afspraak te maken.

Akten van de burgerlijke stand die opgemaakt zijn sinds 31 maart 2019, de lanceringsdatum van DABS, zijn ook beschikbaar via de FOD Binnenlandse Zaken.

Prijs

Gratis.

Wat meebrengen?

Als je het afschrift of uittreksel vraagt aan het loket, breng dan je identiteitskaart mee en eventueel een volmacht als je het voor iemand anders komt afhalen.

Feedback over de website

Heb je niet gevonden wat je zocht? Opmerkingen over de website? Laat het ons weten