Aangifte overlijden

Elk overlijden op het grondgebied van de gemeente Duffel moet aangegeven worden bij burgerzaken.

Hoe aanvragen?

Een overlijden moet zo snel mogelijk aangegeven worden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon is overleden. Dat gebeurt meestal door een begrafenisondernemer. Hij kent de te volgen procedures.

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een akte van overlijden op. Dit is het officiële bewijsstuk van het overlijden. 

Bij de aangifte ontvang je een aantal overlijdensattesten. Hiermee kan je de nodige instanties zoals de bank, notaris, ziekenfonds, ... op de hoogte brengen. 

Prijs

Gratis.

Wat meebrengen?

Breng volgende documenten mee als je een overlijden komt aangeven:

  • model IIIC (overlijdensattest opgemaakt door de geneesheer),
  • trouwboekje,
  • identiteitskaart van de overledene,
  • identiteitskaart van de aangever,
  • rijbewijs (indien in bezit),
  • paspoort (indien in bezit),
  • parkeerkaart (indien in bezit),
  • laatste wilsbeschikking,
  • toelating tot begraven van gemeente waar begraving plaats vindt,
  • extra documenten voor crematie: aanvraag tot crematie, attest beëdigde arts, eventueel attest voor de thuisbewaring van de as.

Feedback over de website

Heb je niet gevonden wat je zocht? Opmerkingen over de website? Laat het ons weten