De 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Wat is duurzaamheid?

Duurzaamheid betekent dat we rekening houden met de voortdurend veranderende behoeften van mens, milieu en economie, zonder de toekomst van onze samenleving en de volgende generaties te schaden.

Duurzaamheid heeft niet enkel betrekking op klimaat en natuur, maar ook op onze gezondheid,
ons welzijn en de economische vooruitgang die we boeken. Met de 17 SDG's werken we rond deze thema's en vermijden we neveneffecten op lange termijn.

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Op 27 september 2015 legde de Verenigde Naties 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen vast (SDG’s, ofwel Sustainable Development Goals) voor een duurzame ontwikkeling in elk werelddeel.

De 17 doelstellingen en 169 subacties vormen een actieplan om tegen 2030 de mensheid te bevrijden van armoede en de planeet terug op de koers richting duurzaamheid te plaatsen. De SDG’s leggen de focus op een lokale aanpak in alle werelddelen om zo tot een globale impact te komen. De doelstellingen bevatten economische, sociale, politieke en ecologische aspecten van duurzaamheid. Elke burger, overheid, bedrijf, school of organisatie wordt daarmee aangesproken.

Meer informatie over de duurzame ontwikkelingsdoelen vind je hier. Ook de Vlaamse Overheid werk hieraan mee. Je leest er hier alles over. De Verenigde Naties vertellen er meer over op deze pagina.

Het lokaal bestuur van Duffel ondertekende samen met haar buurgemeenten de SDG-engagementsverklaring van VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten). Onze gemeente beloofde daarmee werk te maken van deze 17 uitdagingen.

Week van de duurzame gemeente

Tijdens de Week van de duurzame gemeente, van 18 tot en met 25 september 2020, en de weken daaropvolgend komt het lokaal bestuur van Duffel naar buiten met de SDG’s. 

Naar aanleiding van die campagneweek zetten we 6 duurzame helden in de kijker. Dit zijn Duffelaars of Duffelse verenigingen die in het dagelijkse leven (job, hobby, vereniging, vrijwillig) bezig zijn met thema’s als armoede, gezondheid, welzijn, milieu, energie, onderwijs, vrede, gelijkheid, consumptie, mondiale samenwerking. Dit jaar leggen we de focus op duurzame helden die tijdens de coronacrisis initiatief ondernemen om de medemens en/of ons klimaat te helpen.

Je vind onze helden hier terug.

Duurzame helden registreren

We zijn er zeker van dat het niet bij deze 6 helden blijft. Ben jij of ken jij een lokale duurzame held die passievol werkt rond armoede, gezondheid, mondiale samenwerking, milieu, energie, duurzaamheid, consumptie, onderwijs, vrede, gelijkheid of een ander thema dat onder de SDG's valt?

Ben jij of ken jij een Duffelaar die in het dagelijkse leven bezig is met deze thema’s? Ken jij een netwerk, organisatie, vereniging, school of inwoner van Duffel die zich inzet om onze gemeente een veiligere, gezondere of eerlijkere plek te maken? 

Je kan via de knop hieronder jezelf of iemand anders registreren als duurzame held.

Online aanvragen

Feedback over de website

Heb je niet gevonden wat je zocht? Opmerkingen over de website? Laat het ons weten