Verkrijging Belgische nationaliteit

Je kan Belg worden op 2 manieren: door een verklaring af te leggen of door naturalisatie. 

Door een nationaliteitsverklaring 

Je legt een verklaring af voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van je woonplaats. Het volledige dossier met alle bewijsstukken wordt overgemaakt aan de Procureur des Konings die binnen de vier maanden een beslissing neemt.

Je kan Belg worden op basis van:

 • geboorte in België,
 • maatschappelijke integratie en economische participatie,
 • huwelijk met een Belg of ouder van een Belgisch kind,
 • invaliditeit of pensioen,
 • integratie in de onthaalgemeenschap.

Ook voor minderjarigen zijn er verschillende manieren om Belg te worden:

 • op basis van de nationaliteit van de ouders of adoptieouders,
 • op basis van geboorte in België.

Voorwaarden?

De basisvoorwaarden zijn:

 • 18 jaar,
 • 5 jaar wettelijk verblijf in België (=verblijf van onbeperkte duur),
 • bewijs leveren van kennis van Nederlandse taal,
 • bewijs leveren van maatschappelijke integratie,
 • bewijs leveren van economische participatie. 

Door een naturalisatieprocedure 

Dit kan nog alleen in uitzonderlijke gevallen:

 • buitengewone verdiensten bewijzen aan België (wetenschap, sport, sociocultureel),
 • erkende staatloze zijn.

Prijs

Je betaalt 150 euro registratiekosten digitaal via www.myminfin.be van de FOD Financiën. 

Wie zich aanmeldt, kan onder het tabblad ‘Mijn betalingen’ een betaling starten. Binnen de 24 uur is het betalingsbewijs beschikbaar.

Onderaan deze pagina vind je twee documenten die kunnen helpen:

 1. Een handleiding met de werkwijze van de betaling. 
 2. Een voorbeeld van het betalingsbewijs.

Wat meebrengen?

 • Originele geboorteakte (gelegaliseerd en vertaald).
 • Identiteitskaart.
 • Huwelijksakte, geboorteakte van de minderjarige kinderen (afhankelijk van de procedure).
 • Bewijs van taalkennis.
 • Bewijs van maatschappelijke integratie.
 • Bewijs van economische participatie.

Meer info

De wetgeving hierover is heel complex. Raadpleeg burgerzaken voor meer info.

Feedback over de website

Heb je niet gevonden wat je zocht? Opmerkingen over de website? Laat het ons weten