Kleinhandelsvergunning

De kleinhandelsvergunning is een onderdeel van de omgevingsvergunning. 

Wanneer je je kleinhandelsactiviteiten uitvoert op een netto handelsoppervlakte van meer dan 400 m², heb je een kleinhandelsvergunning nodig. Dat geldt zowel voor nieuwe als voor bestaande vergunde gebouwen en zowel voor één bedrijf als voor een handelsgeheel. Ook als je handelsoppervlakte of categorie wijzigt, ben je vergunningsplichtig. Alleen als je tijdelijke handelsactiviteiten uitvoer – minder dan 90 of 180 dagen per jaar – heb je geen kleinhandelsvergunning nodig.

Hoe aanvragen?

Je kan een kleinhandelsvergunning aanvragen via onderstaand aanvraagformulier. Je geeft je aanvraag af bij het omgevingsloket in het gemeentehuis of je verstuurt deze per aangetekende brief naar lokaal bestuur Duffel, Gemeentestraat 21, 2570 Duffel.

Indien je aanvraag ook stedenbouwkundige of milieuaspecten bevat, moet je de aanvraag verplicht digitaal indienen via het omgevingsloket van de Vlaamse overheid.

Feedback over de website

Heb je niet gevonden wat je zocht? Opmerkingen over de website? Laat het ons weten