Elektronische identiteitskaart (eID)

Met een Belgische identiteitskaart kan je aantonen dat je ingeschreven bent in het bevolkingsregister van België en kan je in het buitenland je nationaliteit en identiteit bewijzen. 

In de eID zit een microchip gebouwd waarmee je:

 • je identiteit online kunt bevestigen,
 • documenten elektronisch kan ondertekenen. 

De geldigheidsduur van een eID is 10 jaar. Je vindt de geldigheidsduur aan de voorzijde van je kaart.

Uitzondering is de eID voor jongeren van 12 tot 18 jaar, die maar 6 jaar geldig is. De eID voor personen vanaf 75 jaar is 30 jaar geldig, maar het certificaat voor de elektronische handtekening moet wel om de 10 jaar vernieuwd worden.

Bij de aanvraag van je eID krijg je een brief met een pin- en een pukcode. Je hebt je pincode nodig elke keer als je jouw eID wil gebruiken. Je hebt je pukcode nodig om je pincode de eerste keer in te stellen of als je jouw pincode niet meer weet, wil wijzigen of deblokkeren. Om je eID te laten deblokkeren dien je een afspraak te maken (selecteer 1 e-ID/Kids-ID, optie deblokkeer ID).

Voor wie?

Op de leeftijd van 12 jaar krijgt elke Belg automatisch een identiteitskaart. Kinderen die 12 jaar worden en nog een geldig kids-ID hebben, ontvangen pas automatisch een eID op het moment dat hun kids-ID vervalt, ten laatste op de leeftijd van 14 jaar en 9 maanden.

Vanaf 15 jaar ben je verplicht om je identiteitskaart altijd bij je te hebben. 

Voorwaarden?

De pasfoto die je meebrengt moet voldoen aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O). Het is belangrijk dat je gezicht goed zichtbaar is. Je moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).

Hoe aanvragen?

Gewone procedure

Vanaf de leeftijd van 12 jaar ontvang je, van de gemeente waar je woont, automatisch een oproepingskaart om je eID bij de dienst burgerzaken van je gemeente aan te vragen. 

Ook als de geldigheidsperiode van je eID verloopt, ontvang je automatisch een oproepingskaart, om een nieuwe eID aan te vragen. 

In een aantal gevallen kan je op eigen initiatief een eID aanvragen bij je gemeente:

 • als je eID verloren, gestolen of beschadigd is,
 • als je pasfoto niet meer gelijkend is,
 • als je van naam of geslacht verandert,
 • bij een inschrijving na verblijf in het buitenland of ambtelijke schrapping,
 • als je een kaart aanvraagt in een andere landstaal.

Je maakt eerst een afspraak bij je gemeente. Op de datum van je afspraak ga je met je oproepingskaart, een recente pasfoto en je huidige identiteitskaart naar je gemeente. Drie tot vier weken later, krijg je per brief bericht dat je eID klaar ligt. Om de elektronische handtekening te kunnen gebruiken, ontvang je in de brief ook een pin- en een pukcode. Maak eerst een afspraak om je eID op te halen. Neem vervolgens deze brief met de codes mee naar het gemeentehuis als je jouw eID ophaalt. Je pincode kan bij de ophaling nog wijzigen als je dat wenst. 

Als Belg ben je altijd verantwoordelijk om je eigen identiteitsdocumenten te beheren. Hou daarom zelf de vervaldatum in het oog. Het is mogelijk dat je oproepingskaart voor een nieuwe eID verloren is gegaan. Heb je drie weken voor de vervaldatum van je eID nog geen oproepingskaart ontvangen? Vraag dan onmiddellijk zelf bij je gemeente een nieuwe eID aan. 

In dringende gevallen kan je een spoedprocedure aanvragen. Hiervoor betaal je wel een hoge kostprijs.

Belgen op doorreis, die ingeschreven zijn in de consulaire registers van een consulaire post in het buitenland, kunnen hun eID aanvragen in België:

 • in de Belgische gemeente waar ze laatst ingeschreven waren;
 • in de gemeente van hun geboorteplaats als ze nooit in België gewoond hebben;
 • in een gemeente naar keuze als ze nooit in België gewoond hebben en er evenmin geboren zijn.

Dit kan enkel in spoedprocedure. De kaart en pukcode worden dan uiterlijk 2 werkdagen later bij de gemeente geleverd en u kan de kaart dan onmiddellijk bij de gemeente activeren.

Procedure bij verlies of diefstal 

Bij verlies of diefstal van je eID, meld je het verlies of de diefstal aan DOCSTOP. Bel DOCSTOP op het gratis nummer 00800 2123 2123 om je kaart te blokkeren. Deze dienst is 24/24 uur bereikbaar. DOCSTOP stuurt je een brief die de melding van verlies of diefstal bevestigt.

Je doet aangifte bij de gemeente. Die geeft je een bewijs van aangifte, dat geldt als vervangdocument in België. Als de gemeente gesloten is of je bent niet in je verblijfplaatsgemeente, doe je aangifte bij de politie. De elektronische functies van het identiteitsdocument zullen definitief ingetrokken worden. Een nieuw identiteitsdocument dient onmiddellijk aangevraagd te worden. 

Prijs

 • Normale procedure: 21,10 euro.
 • Dringende procedure: 127,40 euro
 • Uitzonderlijk zeer dringende procedure met gecentraliseerde levering bij FOD Binnenlandse Zaken te Brussel: 164,30 euro.

Wat meebrengen?

Bij de aanvraag van je eID breng je volgende zaken mee:

 • je oproepingskaart,
 • 1 recente pasfoto die aan de voorwaarden vermeld op de oproepingskaart, voldoet, 
 • je huidige identiteitskaart of het vervangingsattest (bij verlies of diefstal).

Bij het ophalen van je eID breng je volgende zaken mee:

 • je oude identiteitskaart of het vervangingsattest (bij verlies of diefstal), 
 • de brief die je thuis kreeg met de vraag je identiteitskaart af te halen en waarop ook je pin- en pukcode vermeld staan,
 • afhalen eID van iemand anders bij volmacht kan nog enkel in uitzonderlijke gevallen. Meer informatie kan je verkrijgen bij burgerzaken.

Feedback over de website

Heb je niet gevonden wat je zocht? Opmerkingen over de website? Laat het ons weten