Bij-vriendelijke en pesticidevrije bloemengemeente

Bijen zijn van cruciaal belang voor de mens. Onze land- en tuinbouw is voor een groot deel aangewezen op natuurlijke bestuiving. Om de bijen beter te beschermen is het sinds 2015 voor alle Vlaamse gemeenten verboden om nog pesticiden te gebruiken. In 2017 ging Duffel nog een stapje verder met de ondertekening van het charter ‘bij-vriendelijke gemeente’.

Het gaat niet goed met de bij

Door een verminderde biodiversiteit (minder bloemen in de weilanden) vinden de bijen onvoldoende nectar en stuifmeel in hun directe leefomgeving. Daarnaast zorgt ook het gebruik van pesticiden voor een massale bijensterfte. Naast het belang voor land- en tuinbouw zorgen bijen ook voor de voortplanting van inheemse planten, zo verhogen ze de biodiversiteit. Einstein voorspelde dan weer dat indien de bijen zouden verdwijnen, het menselijk leven op aarde ongeveer vier jaar zou standhouden.

Duffel is een ‘bij-vriendelijke gemeente’

In Duffel willen we de bijen graag helpen. We maken van onze gemeente een bloemrijke én bij-vriendelijke omgeving. We ondertekenden het ‘charter bij-vriendelijke gemeente’, een initiatief van de Koninklijke Vlaamse Imkersbond. We engageren ons zo om een lokaal actieplan op te stellen in samenwerking met lokale imkerverenigingen, milieuverenigingen en de milieuraad. We zullen de leefomstandigheden voor bijen verbeteren door stuifmeelrijke beplanting en extra nestgelegenheid te creëren.

Bij-vriendelijke tuinen

Om van Duffel écht een bij-vriendelijke gemeente te maken, rekenen we ook op de Duffelaars. We gaan daarom de burgers, scholen, landbouwers en bedrijven stimuleren. We willen hen samen met de groendienst en natuurbewegingen betrekken om samen van onze gemeente een bij-vriendelijke omgeving te maken. Zo kan je jouw tuin zelf omvormen naar een bij-vriendelijke tuin. Heb je zelf al ideeën om van Duffel een bij-vriendelijke gemeente te maken? Laat het ons weten.

Pesticidevrij sinds 2015

Het gebruik van pesticiden is één van de grootste oorzaken van de bijensterfte. Sinds 1 januari 2015 mogen gemeenten geen pesticiden meer gebruiken op het openbare domein. Pesticiden vormen een bedreiging voor het milieu (waaronder ook voor de bijen), de waterkwaliteit en het behoud van duurzame waterreserves. Een pesticidevrije gemeente is positief voor het milieu, en zorgt voor een gezondere omgeving. Want pesticiden hebben eveneens een schadelijk effect op de gezondheid van de mens. Ook je eigen tuin kan je pesticidevrij onderhouden. Voor tips surf je naar www.zonderisgezonder.be

Natuurvriendelijke onkruidbestrijding

Vroeger werd er twee keer per jaar gesproeid met pesticiden. Dat was voldoende om het ‘onkruid’ onder controle te houden. Dat is logisch want pesticiden zijn giftig en doden alle planten waarmee ze in contact komen. Onkruid op een natuurvriendelijke manier bestrijden vraagt veel grotere inspanningen. Maar er zijn goed werkende, alternatieve methoden. Zoals borstelen en branden. Sinds 2015 gebruiken we onkruidverbranders en in 2016 kochten we een mobiele stofzuiger aan om de straten in het dorpscentrum afval- en onkruidvrij te houden.

Wennen aan extra groen

Toch merken we dat dit op sommige plaatsen nog steeds niet voldoende is en dat de planten sneller terugkomen. Sommige inwoners storen zich vaak aan dat beetje extra groen en vinden dat het een verwaarloosde indruk van het openbaar domein geeft. Maar dat extra groen is alles behalve schadelijk, het verhoogt zelfs de biodiversiteit.

Feedback over de website

Heb je niet gevonden wat je zocht? Opmerkingen over de website? Laat het ons weten