Bekendmakingen

Overzicht bekendmakingen

 • Autonoom gemeentebedrijf Duffel

  Hier vind je de oprichtingsakte, de statuten en de besluitenlijst van de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf Duffel.

 • Beleidsrapporten

  Hier vind je de beleidsrapporten van het lokaal bestuur.

 • Brandweerzone Rivierenland

  Hier vind je de beslissingslijsten van de zoneraad en het zonecollege van brandweerzone Rivierenland.

 • Brandweerzone Rivierenland (budget)

  Hier vind je de bekendmakingen i.v.m. het budget van brandweerzone Rivierenland.

 • Burgemeester

  Hier vind je de besluitenlijst van de burgemeester.

 • College van burgemeester en schepenen

  Hier vind je de samenstelling en de besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen.

 • Deontologische code

  Hier vind je de deontologische code van het personeel van het lokaal bestuur en van de mandatarissen.

 • Gemeenteraad

  Hier vind je de samenstelling en de agenda's, besluitenlijst en notulen van de gemeenteraad.

 • Gouverneur

  Hier vind je de politieverordeningen van de Gouverneur die op onze gemeente van toepassing zijn.

 • Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

  Hier vind je een overzichtslijst van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarin het lokaal bestuur Duffel betrokken is.

 • OCMW-raad

  Hier vind je de samenstelling en de agenda's, besluitenlijst en notulen van de OCMW-raad.

 • Omgevingsvergunningen

  Je vindt hier een overzicht van alle beslissingen i.v.m. omgevingsvergunningen.

 • Openbare onderzoeken

  Bij sommige vergunningsaanvragen is een openbaar onderzoek nodig. Inwoners kunnen de aanvraag dan inkijken en er eventueel bezwaar tegen indienen. Je vindt hier een overzicht met alle openbare onderzoeken.

 • Protocollen informatieveiligheid

  Het AVG-decreet voorziet in de verplichting tot het opmaken van een protocol voor elke elektronische mededeling van persoonsgegevens door een Vlaamse instantie naar een andere Vlaamse instantie of naar een externe overheid.
  Het principe is dat tussen de betrokken verwerkingsverantwoordelijken een protocol wordt gesloten over een elektronische mededeling van persoonsgegevens waarin een aantal zaken worden vastgelegd zodat duidelijk wordt dat aan de principes van de AVG wordt voldaan.
  De verplichting tot het sluiten van een protocol geldt vanaf 26 juni 2018 (de datum van publicatie van het AVG-decreet in het Belgisch Staatsblad). Op dat moment werd de machtigingsverplichting opgeheven. 

 • Politiezone Bodukap

  Hier vind je de beslissingslijsten van de politieraad en het politiecollege van politiezone Bodukap.

 • Rechtspositieregeling

  Je kan hier de meest recente versie van de rechtspositieregeling raadplegen.

 • Reglementen en verordeningen

  Je vindt hier een overzicht van alle reglementen en verordeningen van lokaal bestuur Duffel die moeten bekendgemaakt worden. Het gaat om belastingreglementen, verkeersmaatregelen, enzovoort.

  Je kan een klacht tegen deze besluiten indienen bij de toezichthoudende overheid. Meer info over wanneer en hoe je dat moet doen, vind je via volgende website: https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer

 • Vast Bureau

  Hier vind je de samenstelling en de besluitenlijst van het Vast Bureau.

Feedback over de website

Heb je niet gevonden wat je zocht? Opmerkingen over de website? Laat het ons weten