Sociale toelage voor thuisverzorging van een persoon met een beperking

Deze toelage is bestemd voor inwoners van Duffel die thuis een persoon met een beperking verzorgen.

Voor wie?

De toelage is voor de verzorger van een persoon met een beperking die:

  • ofwel getroffen werd door een vermindering van zelfredzaamheid van tenminste 12 punten.
  • ofwel wettelijk voor minstens 66 % invalide verklaard is en niet ouder is dan 21 jaar.
  • ofwel wettelijk voor 100 % invalide verklaard is.

Voorwaarden?

Wanneer voor het huidig jaar 2021 het jaarlijks netto-belastbaar inkomen (aanslagjaar 2020, inkomsten 2019) van de verzorger, samen met zijn/haar echtgeno(o)t(e) of samenwonende niet meer bedraagt dan 46.356,09 euro + 1.561,73 euro per persoon ten laste.

Hoeveel bedraagt de toelage?

Het bedrag dat voorzien is in het budget van de gemeente wordt verdeeld in verhouding met het aantal aanvragen. Het maximumbedrag voor 2021 is 600 euro per persoon.

Om recht te hebben op de volledige toelage mag de gezinssituatie niet wijzigen en blijven beide personen in Duffel samenwonen op hetzelfde adres. We kijken hiervoor naar de periode tussen 1 oktober 2020 en 30 september 2021.

Je kan nog een gedeeltelijke toelage genieten als er iets in deze periode wijzigt.
(bv overlijden, verhuis van één van de personen, verlaten van de gemeente, opname in een woonzorgcentrum enz.)

Je krijgt de helft van de toelage als de persoon met een beperking enkel tijdens de weekends en de vakanties thuis is.

Wanneer gaat het recht op deze toelage in?

Het recht op deze toelage gaat in op 1 oktober van het jaar 2020, en nadien op 1 januari, 1 april en 1 juli van het jaar 2021.

Wanneer eindigt het recht op deze toelage?

Op 31 december van het jaar 2020,en nadien op 31 maart, 30 juni en 30 september van het jaar 2021.

Hoe aanvragen?

Je kan de toelage aanvragen bij de zorgcampus, Kwakkelenberg 1-3 tussen 15 oktober en 15 december 2021.

Wat meebrengen?

Je vult het aanvraagformulier in dat je onderaan deze pagina kan downloaden. Dit formulier kan je ook krijgen bij het onthaal in het gemeentehuis of in de zorgcampus. De aanvrager moet dit formulier ondertekenen en het formulier moet bezorgd worden aan de zorgcampus.

Breng eveneens een kopie mee van het aanslagbiljet van de aanvrager/verzorger van de personenbelasting (aanslagjaar 2020 – inkomen 2019). We hebben ook een attest van de FOD nodig (het document dat de duur van het attest van invaliditeit bepaalt en het aantal punten van de vermindering van de zelfredzaamheid opgeeft).

Feedback over de website

Heb je niet gevonden wat je zocht? Opmerkingen over de website? Laat het ons weten