Toelage voor thuisverzorging van bejaarden

Inwoners van Duffel die thuis een hulpbehoevende, mindervermogende inwonende bejaarde verzorgen en begeleiden, kunnen bij het lokaal bestuur Duffel een volledige of gedeeltelijke toelage krijgen.

Voorwaarden?

De bejaarde moet:

 1. minstens 65 jaar oud zijn.
 2. hulpbehoevend zijn: door ziekte, ongeval, handicap of ouderdom heeft de bejaarde blijvende hulpverlening nodig bij zijn/haar persoonlijke verzorging en/of bij het uitvoeren van huishoudelijke taken. Deze hulpbehoevendheid blijkt uit een medisch getuigschrift waarop de betrokkene 9 punten moet behalen.
 3. mindervermogend zijn:
  • om recht te hebben op de volledige toelage mogen de inkomsten van 2018 van de bejaarde(n) niet hoger zijn dan:
   • voor een alleenstaande bejaarde: 14.535,26 euro;
   • voor een echtpaar, waarvan één bejaarde verzorgd wordt: 19.379,99 euro;
   • voor een echtpaar, waarvan beiden verzorgd worden: 19.379,99 euro;
  • om recht te hebben op de gedeeltelijke toelage mogen de inkomsten van 2018 van de bejaarde(n)niet hoger zijn dan:
   • voor een alleenstaande bejaarde: 15.135,26 euro;
   • voor een echtpaar, waarvan één bejaarde verzorgd wordt: 19.979,99 euro;
   • voor een echtpaar, waarvan beiden verzorgd worden: 20.279,99 euro.

Het kadastraal inkomen van 2019 wordt mee in de berekening van het jaarlijks inkomen opgenomen.

 1. inwonend zijn: de bejaarde is in het bevolkingsregister ingeschreven op hetzelfde adres als de aanvrager en verblijft er sinds een onafgebroken periode van tenminste 3 maanden voor de aanvraag.

Hoe aanvragen?

Je vraagt de toelage aan bij de zorgcampus.

Wat meebrengen?

De aanvraag gebeurt aan de hand van het formulier dat je onderaan deze pagina kan downloaden. De aanvrager moet dit invullen en ondertekenen. Breng ook het medisch getuigschrift mee dat de huisarts heeft ingevuld. Dit getuigschrift vind je eveneens hieronder.

We hebben een kopie nodig van het aanslagbiljet van de personenbelasting (aanslagjaar 2019 – inkomen 2018) en het laatste aanslagbiljet onroerende voorheffing (grondlasten) 2019. 

Feedback over de website

Heb je niet gevonden wat je zocht? Opmerkingen over de website? Laat het ons weten