Speelstraat

Een speelstraat is volledig voorbehouden aan spelende kinderen. Je kan er rolschaatsen en skaten, fietsen en badmintonnen. Ook volwassenen kunnen samen op straat genieten van een hapje en een drankje. 

Doorgaand verkeer is verboden, enkel fietsers en bestuurders die in de straat wonen mogen stapvoets in de speelstraat rijden. 

Meer informatie over de speelstraten vind je in de brochure die je hieronder kan downloaden.

Voorwaarden?

Als je in een woonstraat leeft waar je maximum 50 km/u mag rijden, waar niet veel doorgaand verkeer is en geen openbaar vervoer door rijdt en als de omliggende straten ook bereikbaar blijven als de straat afgesloten is, heb je veel kans om als speelstraat aanvaard te worden. 

Je kan een speelstraat aanvragen voor enkele uren tot maximum 14 dagen.

Hoe aanvragen?

Een speelstraat kan je online aanvragen via de knop 'online aanvragen' hieronder. 

Online aanvragen

Je kan ook bij het vrijetijdsloket in het gemeentehuis een aanvraag indienen.

Bewoners kunnen enkel een speelstraat aanvragen voor hun eigen straat of straatdeel. Er zijn minstens twee peters/meters nodig per speelstraat.

De politie bezorgt een verkeerstechnisch advies aan het college van burgemeester en schepenen. Beoordeelt het college daarna de aanvraag positief, dan kunnen de peter(s)/meter(s) van de speelstraat starten met een korte bevraging van de buren. De meerderheid van de bewoners van de speelstraat moet akkoord gaan met het initiatief. Elk perceel in de speelstraat heeft één stem. Ligt een woning officieel in een andere straat, maar komt de voordeur of de tuin uit op de speelstraat, dan heeft deze woning ook één stem. Ontbrekende stemmen worden beschouwd als negatieve stemmen.

De procedure neemt ongeveer 4 maanden in beslag. Vraag je speelstraat dus op tijd aan.

Feedback over de website

Heb je niet gevonden wat je zocht? Opmerkingen over de website? Laat het ons weten