Regenboogbeleid

Duffel is een regenbooggemeente die streeft naar verdraagzaamheid en een inclusieve samenleving. Het lokaal bestuur hangt daarom jaarlijks de regenboogvlag uit rond 17 mei, op de Internationale Dag tegen Holebifobie, Transfobie en Interseksefobie. Daarnaast ondertekende ze over de partijgrenzen heen een brief om de LGBTQ+-vrije zones in Polen te veroordelen.

Regenboogkleuren

Rood, oranje, geel, groen, blauw, paars. De regenboogkleuren staan symbool voor gelijke behandeling en acceptatie van alle inwoners, ongeacht gender en geaardheid. Deze kleuren worden internationaal gebruikt om die boodschap uit te dragen. 

Regenboogproject

In mei 2021 lanceerde het lokaal bestuur van Duffel het Regenboogproject. Sindsdien tref je twee regenboogbabbelbanken aan op het pleintje aan de Kiliaanstraat. De banken werden in kleur gezet, met de boodschap het thema letterlijk bespreekbaar te maken in de gemeente. Het lokaal bestuur plaatste ook voor het eerst een regenboogzebrapad, in de Bruul in Duffel-Oost.

PAARS21

De boodschap van het regenboogproject wordt versterkt door het diversiteitsproject PAARS 21, waar Duffelse secundaire school GTID in 2021 op intekende. Het doel is steun en solidariteit tonen door paars te dragen en het holebi- en transgenderthema beter bespreekbaar te maken in de klas.

Het Sint-Norbertusinstituut gaat ook aan de slag met het thema, maar op eigen tempo en op haar manier. Diversiteit is namelijk een thema waar de school al enorm op inzet. Zo werd er vorig jaar nog op initiatief van een LGBT+-leerling en in samenspraak met de directie een GSA opgericht (ofwel Gender and Sexuality Alliance); een divers groepje jongeren, begeleid door een leerkracht, dat ervoor zorgt dat iedereen zich veilig kan voelen op school.

Sustainable Development Goals 

Op 27 september 2015 legde de Verenigde Naties 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen vast (SDG’s, ofwel Sustainable Development Goals) voor een duurzame ontwikkeling in elk werelddeel.
De SDG’s leggen de focus op een lokale aanpak in alle werelddelen om zo tot een globale impact te komen. De doelstellingen bevatten economische, sociale, politieke en ecologische aspecten van duurzaamheid. Elke burger, overheid, bedrijf, school of organisatie wordt daarmee aangesproken.
“Laat niemand achter” is de belangrijkste boodschap. De doelstellingen moeten voor én door iedereen bereikt worden, óók voor LGBTI+-personen, en overal ter wereld.

Het lokaal bestuur ondertekende samen met haar buurgemeenten de SDG-engagementsverklaring van VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten). Onze gemeente beloofde daarmee werk te maken van deze 17 uitdagingen en dat doet ze ook.

Duffel werkt met het regenboogproject 2021 rond duurzame ontwikkelingsdoelstellingen nummer 5 (gendergelijkheid), nummer 8 (waardig werk) en 10 (ongelijkheid verminderen).

Meer info op www.sdgs.be

Hulplijnen en infopunten

Vragen of nood aan een babbel? 

  • Lumi: voor iedereen die vragen heeft over gender en seksuele voorkeur.
  • min19: voor holebi- en transgendertieners van 13 tot 19 jaar.
  • Merhaba: verenigt en empowert LGBT+ jongeren met een migratieachtergrond.
  • Wel Jong Niet Hetero: een vrijwilligersorganisatie met als voornaamste doel dat elke holebi- en transgenderjongere zich goed en veilig voelt. 
  • https://gendervonk.be/: voor transpersonen die op zoek zijn naar zichzelf.
  • Discriminatie melden bij Unia: http://www.unia.be of 0800 12 800
  • Transgender infopunt: voor iedereen met vragen over transgenderthema’s: 0800 96 316 www.transgenderinfo.be.
  • Opkomen voor holebi's en transgenders: www.cavaria.be.
  • Sensoa weet raad over seksuele gezondheid: https://www.sensoa.be.

Genderidentiteit wijzigen

Genderwijziging

Als je overtuigd bent dat het geslacht dat vermeld staat in je geboorteakte niet overeenstemt met je innerlijk beleefde genderidentiteit dan kan je bij de dienst burgerzaken een procedure opstarten om de vermelding van je geslacht in je geboorteakte te laten wijzigen.

Naamswijziging

Meer informatie over naamswijziging vind je via volgende weblink: https://www.duffel.be/naamsvoornaamsverandering.

Feedback over de website

Heb je niet gevonden wat je zocht? Opmerkingen over de website? Laat het ons weten