Bezwaar tegen belasting

Je ontvangt als belastingplichtige een aanslagbiljet van de gemeente. Als je niet akkoord gaat met dit aanslagbiljet (bijvoorbeeld bedrag is fout, naam is niet correct, ...), kan je een bezwaar indienen.

Vul het formulier hieronder in. Stuur het formulier naar 'college van burgemeester en schepenen, Gemeentestraat 21, 2570 Duffel' of bezorg het aan financiën. Doe dit binnen de drie maanden, gerekend vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.

Feedback over de website

Heb je niet gevonden wat je zocht? Opmerkingen over de website? Laat het ons weten