Stamboomonderzoek

In de leeszaal van het archief kan je de Duffelse parochieregisters (vanaf 1609) raadplegen en de registers van de Burgerlijke Stand (vanaf 1797 tot 100 jaar geleden) inkijken. De bevolkingsregisters van 1820 tot 1900 vind je er terug op microfilm. 

Voor afschriften of uittreksels i.v.m. geboorte van minstens 100 jaar oud, i.v.m. huwelijk van minstens 75 jaar oud en i.v.m. overlijden van minstens 50 jaar oud, kan je hier terecht.

Uittreksels of afschriften van recentere akten kan je verkrijgen bij burgerzaken.

De persoon op wie de akte betrekking heeft, zijn echtgenoot of echtgenote, zijn wettelijk samenwonende, zijn wettelijk vertegenwoordiger, zijn bloedverwant in de opgaande of neergaande lijn, zijn erfgenamen, hun notaris of hun advocaat hebben recht op een afschrift of uittreksel van akten van respectievelijk minder dan 100, 75 en 50 jaar oud.

Daarnaast kan je natuurlijk ook gaan grasduinen in de oude archieven die hier bewaard worden. Misschien vind je er verrassende informatie over je voorouders. En tenslotte beschikt het archief nog over een uitgebreide collectie overlijdensbrieven en doodsprentjes.

Prijs

Het archief is voor iedereen kosteloos en vrij toegankelijk tijdens de openingsuren. Fotokopieën kosten 0,12 euro per bladzijde. Documenten lenen we nooit uit, maar je kan ze ter plaatse in de leeszaal raadplegen. Wil je sommige stukken gebruiken voor een tentoonstelling, dan neem je best contact op met het archief.

We helpen je graag in de leeszaal bij de raadpleging van archief en documentatie, maar we doen in principe geen opzoekingen (tenzij tegen een vergoeding van 50 euro per uur, exclusief kosten voor fotokopies en verzending).

Feedback over de website

Heb je niet gevonden wat je zocht? Opmerkingen over de website? Laat het ons weten