Politiereglement

In het politiereglement staan duidelijke regels waarmee het lokaal bestuur Duffel paal en perk wil stellen aan allerlei vormen van openbare overlast zoals sluikstorten, hondenpoep, vandalisme en lawaaihinder.

De politie stelt overtredingen vast, maar kan zelf geen sanctie opleggen. Die taak is voor de sanctionerend ambtenaar van de interlokale vereniging GASAM. Wanneer je een regel hebt overtreden en er een proces-verbaal is opgemaakt, zal je een aangetekende brief krijgen waarin staat dat er een administratieve procedure is opgestart.

Daarna heb je een termijn van 15 dagen om verweer in te dienen. Vervolgens krijg je een brief van de sanctionerend ambtenaar waarin staat of je al dan niet een boete moet betalen. Tegen de beslissing van de ambtenaar is hoger beroep mogelijk bij de politie- of jeugdrechtbank. De sanctionerend ambtenaar kan ook een bemiddeling voorstellen. Dan wordt er bekeken op welke manier de overtreder de schade kan vergoeden of herstellen.

Het maximumbedrag van een boete is voor een meerderjarige 350 euro en voor een minderjarige 175 euro.

Meer informatie over gemeentelijke administratieve sancties (GAS-boetes) kan je vragen aan de dienst GASAM, 015 29 83 51, gasam@mechelen.be

Er bestaat naast het politiereglement ook nog een politieverordening in verband met gemeentelijke administratieve sancties voor stilstaan en parkeren van voertuigen.

Feedback over de website

Heb je niet gevonden wat je zocht? Opmerkingen over de website? Laat het ons weten