PFAS

Wat is PFAS?

Poly- en perfluoralkylstoffen, afgekort PFAS, is een verzamelnaam voor een grote groep van om en bij de 6.000 organische verbindingen. PFAS zijn chemische stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen, maar die door de mens zijn gemaakt. Ze zijn niet of nauwelijks biologisch afbreekbaar. PFAS hebben water-, vuil- en vetafstotende eigenschappen. Daarom worden ze in veel industriële toepassingen en consumentenproducten gebruikt, zoals brandblusschuim, antiaanbaklagen in kookgerei, waterafstotend textiel, bepaalde behandelde papiersoorten en sommige cosmetica en huishoudproducten.

Onderzoek naar PFAS

In 2021 werden in de gemeente de locaties waar mogelijks PFOS- of PFAS-houdende stoffen in de bodem terug te vinden zijn in kaart gebracht. De focus lag op de brandweerlocaties waar PFAS-houdend blusschuim werd opgeslagen, de locaties waar geoefend werd met PFAS-houdend blusschuim en de industriële activiteiten. Op de risicolocaties, waarbij prioriteit gegeven wordt aan de oefenlocaties van de brandweer, voert OVAM verkennende bodemonderzoeken uit. De verkennende bodemonderzoeken bekijken of er PFAS aanwezig is in de bodem of het grondwater.

PFAS in Duffel:

  • Site Hondiuslaan: oefenlocatie brandweer
  • Site Nijverheidsstraat: oefenlocatie brandweer
  • Site Aluminium Duffel: oefenlocatie brandweer en opslag PFAS-houdend blusschuim site Aluminium Duffel BV
  • Site Norbertijnerlei: opslag PFAS-houdende blusschuim brandweer
  • Site Spoorweglaan: opslag PFAS-houdend blusschuim brandweer

 Meer info

Feedback over de website

Heb je niet gevonden wat je zocht? Opmerkingen over de website? Laat het ons weten