Openbaarheid van bestuur

Je kan als burger vragen om inzage te krijgen in een bestuursdocument, uitleg te krijgen over een bepaald document en/of een kopie te ontvangen.

Er zijn een aantal uitzonderingen waardoor de openbaarmaking kan geweigerd worden, bijvoorbeeld als de aanvraag onredelijk is, omwille van de persoonlijke levenssfeer, ...

Hoe aanvragen?

Je aanvraag moet schriftelijk zijn. Je kan de aanvraag hieronder invullen via de knop 'online aanvragen'.

Online aanvragen

Prijs

Indien je een afschrift vraagt, dan betaal je 0,75 euro per kopie. Gaat het om een extern document, dan betaal je de kostprijs die lokaal bestuur Duffel zelf heeft moeten betalen.

Afhandeling

Het lokaal bestuur moet de beslissing (en het bestuursdocument) bezorgen aan de aanvrager binnen 20 kalenderdagen na registratie van de aanvraag. 

Meer info

Indien je het niet eens bent met de beslissing, dan kan je in beroep gaan. 

Je dient een beroep schriftelijk in bij de beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie, afdeling openbaarheid van bestuur - Boudewijnlaan 30, bus 20, 1000 Brussel - openbaarheid@vlaanderen.be.

Je moet een afschrift van je oorspronkelijk openbaarheidsverzoek en de eventuele weigeringsbeslissing van het lokaal bestuur meesturen.

 

Feedback over de website

Heb je niet gevonden wat je zocht? Opmerkingen over de website? Laat het ons weten