Lokaal Overleg

Het lokaal bestuur kan rond bepaalde thema’s een lokaal overleg organiseren. In zo’n overleg brengt het bestuur burgers en organisaties met interesses in een bepaald thema minstens één keer per jaar samen om hen inspraak te geven in het beleid. Wil je aansluiten bij een lokaal overleg? Neem dan contact op met de ondersteunend ambtenaar: je lidmaatschap wordt in overweging genomen door de leden van het lokaal overleg. Een evenwichtige samenstelling is daarbij doorslaggevend.

Duffel telt op dit moment twee lokaal overlegplatformen:

Lokaal Overleg Kinderopvang

Lokaal Overleg Huis van het Kind

Feedback over de website

Heb je niet gevonden wat je zocht? Opmerkingen over de website? Laat het ons weten