Bijzonder comité voor de sociale dienst

Dit beleidsorgaan behandelt alle individuele aanvragen voor hulp- of dienstverlening van welke aard ook. 

Het is onder meer bevoegd voor:

  • alle beslissingen i.v.m. individuele hulpverlening (leefloon, financiële steun, maaltijden aan huis, …),
  • toestaan en opvolgen van bewoning in de doorgangswoningen en het lokaal opvanginitiatief voor asielzoekers,
  • beslissingen in het kader van opname, toewijzing en wachtlijstbeheer van het woonzorgcentrum (rustoord, flats en kortverblijf),
  • toewijzingen voor de sociale woningen en huurwoningen van het OCMW,
  • voorbereiden en/of uitwerken van raadsbeslissingen in het kader van het algemeen sociaal beleid van het OCMW.

Het comité neemt telkens een beslissing op basis van een sociaal verslag opgesteld door een maatschappelijk werker. De vergaderingen zijn niet openbaar.
Het comité telt 9 leden waaronder de voorzitter en vergadert elke maand. De leden worden verkozen door de OCMW-Raad.

Samenstelling

Feedback over de website

Heb je niet gevonden wat je zocht? Opmerkingen over de website? Laat het ons weten