Autonoom gemeentebedrijf Duffel

Contactgegevens

 • Autonoom gemeentebedrijf Duffel, Gemeentestraat 21 - 2570 Duffel.
 • BTW BE 0544 582 447
 • Bankrekeningnummer BE69 0910 1965 7178

Doel

 • infrastructuren bestemd voor culturele, sportieve en jeugdactiviteiten exploiteren;
 • de lichamelijke opvoeding, de sport, de recreatiesport en het openluchtleven bevorderen door het nemen of steunen van alle initiatieven en activiteiten in dat verband, het nastreven en tot stand brengen van alles wat de sportbeoefening kan bevorderen en verspreiden;
 • het socio-culturele leven in Duffel bevorderen, het nemen of steunen van initiatieven of activiteiten in dat verband;
 • het begeleiden, het ondersteunen en het verlenen van diensten aan organisatoren van activiteiten in de culturele, sportieve jeugdinfrastructuur en zo nodig het leveren van een bijdrage tot ondersteuning en coördinatie in de culturele, sportieve en jeugdsector;
 • de organisatie van culturele, sportieve en jeugdactiviteiten;
 • het beheren, exploiteren, optimaliseren, valoriseren, efficiënt inzetten en vervreemden van het openbaar en privaat domein van de gemeente Duffel en van haar eigen patrimonium. 

Samenstelling van de raad van bestuur

 • Sofie Joosen, voorzitter
 • Lili Stevens, ondervoorzitter
 • Staf Aerts
 • Els Teunissen
 • Chris De Vos
 • Jos Hellemans
 • Karin Meeus
 • Anne-Marie De Mey
 • Lise Switsers
 • Marc Van der Linden
 • Luc Van Houtven
 • Dirk Verbist 

Samenstelling van het directiecomité

 • Sofie Joosen, voorzitter
 • Chris De Vos
 • Dirk Verbist
 • Lili Stevens
 • Luc Van Houtven

Secretaris: Tim Op de Beeck 

De besluiten van de raad van bestuur vind je hier: bekendmakingen.

Feedback over de website

Heb je niet gevonden wat je zocht? Opmerkingen over de website? Laat het ons weten