Gemeente Duffel

Aankondiging publieke inspraak over de aanduiding van watergevoelige open ruimtegebieden

Gepubliceerd op: maandag 30 juli 2018 8 u.
Vandaag start de publieke inspraak voor de aanduiding van watergevoelige open ruimtegebieden. Het studiegebied van dit project heeft ook betrekking op de gemeente Duffel. Burgers kunnen tot en met 30 augustus 2018 hun opmerkingen bezorgen.

Het plan ‘Aanduiding van watergevoelige open ruimtegebieden’ heeft tot doel watergevoelige open ruimtegebieden aan te duiden voor behoud of versterking van het open of groene karakter in functie van waterbeheersing en dus om wateroverlast te voorkomen.

Milieueffecten

Om de mogelijke effecten van het bovenstaande plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) opgestart. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vind je onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

Vanuit jouw kennis van de omgeving kan je de milieueffecten aangeven die volgens jou extra onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kan je voorstellen formuleren voor mogelijke locatie- of inrichtingsalternatieven. Je wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure. Milieueffecten zijn onder meer effecten op de gezondheid en veiligheid van de mens, op mobiliteit en ruimtelijke ontwikkelingen, en op bodem, water, lucht, fauna, flora, landschap en geluid.

Inspraak

Je kan de nota inzien van 30 juli tot en met 30 augustus 2018 op het omgevingsloket van de gemeente Duffel en dit elke werkdag van 9 tot 12 u. en donderdag van 18 tot 19.30 u. De nota ligt ook ter inzage bij de initiatiefnemer (Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW), Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst) en bij de dienst Milieueffectrapportage in Brussel. Je kan de kennisgeving ook downloaden via deze website onder het nr. PL0256 of op de website van de initiatiefnemer.

Tot en met 30 augustus 2018 kan je eventuele opmerkingen indienen:

  • via een brief gericht aan Departement Omgeving, Dienst Mer, Plan-MER ‘WORG’, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel;
  • via een e-mail aan de dienst Mer naar mer@vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak plan-MER ‘WORG’ in de titel);
  • via de gemeente.

Dit kan met behulp van het digitaal inspraakformulier.

Jouw opmerkingen worden verwerkt in de richtlijnen die de dienst Milieueffectrapportage opstelt voor de uitvoering van het plan-MER.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief Terug naar nieuwsoverzicht

Deel deze pagina

Feedback over de website

Heb je niet gevonden wat je zocht? Opmerkingen over de website? Laat het ons weten