Wegen- en rioleringswerken in Hondiuslaan

Gepubliceerd op: woensdag 23 februari 2022 16.49 u.
In het najaar van 2022 zullen er grote rioleringswerken worden opgestart in de Hondiuslaan.

De huidige, verouderde collectoren en rioleringen worden vernieuwd, en het regenwater van woningen en wegenis wordt afgekoppeld. De gemeente maakt bovendien van deze rioleringswerken gebruik om ook de bovenbouw in de Hondiuslaan volledig te vernieuwen en focust daarbij prioritair op de verbetering van de fietsveiligheid en het fietscomfort. De werken zullen ongeveer anderhalf jaar in beslag nemen.

Uit recent uitgevoerde onderzoeken blijkt dat de bestaande riolering in de Hondiuslaan sterk verouderd is en verschillende structurele gebreken vertoont. Herstellingen zijn cruciaal en ook de aanleg van een gescheiden stelsel dringt zich op. Een te grote toestroom van regenwater op de zuiveringsinstallatie zorgt er namelijk voor dat het afvalwater minder efficiënt gezuiverd kan worden.

Concreet zal de bestaande gemengde riolering vervangen worden door een nieuw gescheiden stelsel waarbij het afvalwater en regenwater apart worden afgevoerd. De afvoer en zuivering van het afvalwater zal net zoals vandaag gebeuren in de vernieuwde en uitgebreide rioolwaterzuiveringsinstallatie ter hoogte van de Hondiuslaan. Het propere regenwater wordt vertraagd afgevoerd richting de Wouwendonksebeek en de Nete.

Afkoppelen op privédomein en betere fietsveiligheid 

Met de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel komt de noodzaak om regenwater en afvalwater te scheiden op het private domein. Lokaal bestuur Duffel betaalt uitzonderlijk de kosten voor deze afkoppelingswerken op het private domein. Een afkoppelingsadviseur zal de bewoners begeleiden.

Daarnaast maakt de gemeente van de rioleringswerken gebruik om ook de volledige bovenbouw te vernieuwen. De focus ligt daarbij prioritair op de verbetering van de verkeersveiligheid en het fietscomfort. De aannemer zal de voetpaden verbreden. Het bestaande dubbelrichtingsfietspad wordt van 2,4 naar minstens 3,5 meter gebracht, lokaal zelfs naar 4 meter. Hiervoor moet de aannemer de parkeerstroken verwijderen en de rijbanen versmallen. Er komt ook meer groen in het straatbeeld. De aansluitingen van alle zijstraten worden vernieuwd en verhoogd om de voorrang en veiligheid van het fietspad te benadrukken. Tot slot zal de aannemer ook de parkings aan het Muggenbergpark onder handen nemen in het kader van maximale waterinfiltratie. De huidige vijvers in het park zullen aangepast en ingeschakeld worden voor buffering en infiltratie van regenwater, terwijl de toegankelijkheid en de parkbeleving wordt verbeterd.

Timing en budget 

Als de verdere procedurestappen vlot verlopen, zouden de werken kunnen starten in het najaar van 2022. De gemeenteraad keurde daarvoor het bestek goed op maandag 21 februari 2022. De aanbesteding kan nu snel volgen. De volgende stap is de aanstelling van een aannemer die de werken zal uitvoeren, waarna een nieuwe praktische infovergadering volgt met de aangelanden.

De globale kostprijs wordt gedragen door Aquafin NV, het lokale bestuur Duffel, Provincie Antwerpen en Pidpa. Deze bedraagt 5.311.417,80 euro exclusief btw. Het gemeentelijk aandeel is 1.412.722,00 euro exclusief btw, waarbij de gemeente ook nog rekent op bijkomende subsidies van het Fietsfonds.

Meer informatie vind je op www.duffel.be/hondiuslaan, of op https://www.aquafin.be/nl-be/particulieren/waar-werken-we/22400-renovatie-collector-hondiuslaan

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief Terug naar nieuwsoverzicht

Feedback over de website

Heb je niet gevonden wat je zocht? Opmerkingen over de website? Laat het ons weten