Nieuwe maatregelen m.b.t. het voorlopig rijbewijs en het rijbewijs wegens Covid-19

Gepubliceerd op: maandag 28 december 2020 13 u.
In dit nieuwsbericht vind je een overzicht van de nieuwe maatregelen.

Met het koninklijk besluit van 13 december 2020 wordt de geldigheid van de voorlopige rijbewijzen waarvan de geldigheid verstreek na 15 maart 2020 verlengd tot en met 30 september 2021

De voorlopige rijbewijzen blijven geldig en moeten niet door een nieuw document worden vervangen.

Een voorlopig rijbewijs M12 kan slechts worden aangevraagd indien de geldigheid van het voorlopig rijbewijs M36 of M18 verstreken was vóór 16 maart 2020. Dezelfde regel is van toepassing voor de aflevering van een stage-attest.

Ook de geldigheid van de aanvragen voor een voorlopig rijbewijs of een rijbewijs wordt verlengd tot en met 30 september 2021.

Bovendien wordt ook de geldigheid van volgende documenten verlengd tot en met 30 september 2021:

  • de rijgeschiktheidsattesten;
  • de attesten van de griffie voor het verkrijgen van een rijbewijs met code 200 of voor een tijdelijk rijbewijs beperkt tot bepaalde categorieën;
  • de deelnemingsdocumenten met het resultaat van de psychologische en medische herstelonderzoeken;
  • het bezoldigd vervoer.

De verlenging van de geldigheid van deze documenten geldt uitsluitend in België.

In geval de burger recht heeft op de verlenging van de geldigheid tot en met 30 september 2021 van rijgeschiktheidsattesten, attesten griffie en hersteldocumenten vraagt hij een nieuw rijbewijs aan.

Anderzijds blijft ook de Europese regelgeving van toepassing. Zie voor meer informatie volgende link: Europese regelgeving.

De politie is op de hoogte van deze maatregelen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief Terug naar nieuwsoverzicht

Feedback over de website

Heb je niet gevonden wat je zocht? Opmerkingen over de website? Laat het ons weten