Vaste afvalbelasting 2020 valt in juni in de bus.

Gepubliceerd op: vrijdag 5 juni 2020 13.33 u.
Sinds 1 januari gelden er nieuwe afvalbelastingen. De vaste afvalbelasting daalt van 54 naar 49 euro per gezin én er zijn extra toelagen voor kwetsbare bevolkingsgroepen. Het aanslagbiljet valt bij ieder gezin in juni in de brievenbus (in Duffel rond 24 juni).

De vaste afvalbelasting dient om de vaste kosten van afvalbeheer (die bestaan ongeacht hoeveel afval je aanbiedt) te bekostigen. Zo moet iedere gemeente één of meerdere recyclageparken openhouden ook al bezoekt een deel van de bevolking het recyclagepark nauwelijks of niet. Ze moet er ook een aantal afvalstoffen gratis aanvaarden. De gemeente moet ook periodiek inzamelingen van verschillende afvalstoffen organiseren, ongeacht hoeveel afval er buiten geplaatst wordt.

De vaste afvalbelasting moet betaald worden door ieder gezin dat op 1 januari 2020 gedomicilieerd was in Duffel.

Ieder gezin betaalt vanaf 2020 de vaste afvalbelasting via een aanslagbiljet.

Vanaf 2020 betaalt ieder gezin de vaste afvalbelasting via een aanslagbiljet. 

Je betaalt met andere woorden sinds 1 januari 2020 geen vaste maandelijkse bijdrage voor afvalbeheer meer via je DIFTAR-rekening. Je betaalt de vaste afvalbelasting vanaf 2020 via een aanslagbiljet.

Het aanslagbiljet valt in de loop van juni in de brievenbus. Voor Duffel is dat rond 24 juni.

Ieder gezin betaalt 49 euro per jaar vaste afvalbelasting. Er zijn bijkomende verminderingen.

De vaste afvalbelasting bedraagt 49 euro per gezin. Er zijn enkele bijkomende verminderingen voor specifieke doelgroepen. Er wordt gekeken naar de situatie op 1 januari 2020.

  • een vermindering van 12 euro per gezin voor alleenstaanden (alleenwonenden en éénoudergezinnen). Onder 'alleenstaanden' wordt verstaan een gezin bestaande uit maximaal één meerderjarige persoon met of zonder minderjarige personen. Een persoon is meerderjarig indien hij/zij op datum van 1 januari van het aanslagjaar de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Er wordt geen rekening gehouden met de verwantschap binnen het gezin.
  • Een vermindering van 3 euro per minderjarig kind in het gezin met een maximum van 9 euro per gezin. Een kind is minderjarig indien hij/zij op datum van 1 januari van het aanslagjaar de leeftijd van 18 jaar niet heeft bereikt. Er wordt geen rekening gehouden met de verwantschap binnen het gezin.
  • Een vermindering van 24 euro per gezin voor gezinnen (referentiepersonen) waarvan minstens 1 of meerdere gezinsleden gerechtigde zijn op verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering, die voldoen aan de voorwaarden op 1 januari bedoeld in artikel 37, § 19, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Indien je in aanmerking komt voor één van die verminderingen, dan wordt die automatisch toegekend. Je zal merken dat de vermindering werd verrekend op jouw aanslagbiljet.

Liep hier toch iets mis, dan kan je via het aanvraagformulier op https://www.ivarem.be/Contantbelastingreglement alsnog jouw vermindering aanvragen. Voeg ofwel een kleefzegel van je ziekenfonds toe (voor verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering) of een attest van gezinssamenstelling (voor vermindering minderjarigen/alleenstaanden). Dit attest kan je opvragen via het Rijksregister (Mijn dossier).

Stuur dit formulier met de bewijsstukken voor 30 september 2020 naar IVAREM. Wordt jouw aanvraag aanvaard, dan stort IVAREM het bedrag terug waar je recht op hebt.

Ieder gezin betaalt de vaste afvalbelasting op BE48 0973 1146 0027.

De vaste afvalbelasting schrijf je over op het rekeningnummer BE48 0973 1146 0027.

Vermeld steeds de gestructureerde mededeling (OGM-code). Zo kan IVAREM jouw betaling correct registreren.

Omwille van de coronacrisis is de betalingstermijn dit jaar 120 dagen in plaats van 60 dagen.

De toelage om medische redenen op je DIFTAR-rekening. 

Gezinnen die om medische redenen meer afval produceren, kunnen een toelage krijgen. Je moet hiervoor zelf een aanvraag indienen bij de zorgcampus en dit vòòr 30 september 2020.

Indien je in aanmerking komt, wordt de toelage overgeschreven op jouw DIFTAR-rekening.

Je vindt het aanvraagformulier op https://www.ivarem.be/Contantbelastingreglement

Alle informatie over de afvalbelastingen vind je op de website van IVAREM.

IVAREM bundelde heel wat informatie op https://www.ivarem.be/afvalbelastingen-2020.

Je vindt hier alle uitleg over de afvalbelastingen, je kan het belastingreglement van de gemeente nalezen of het aanvraagformulier voor een toelage opzoeken.

Nog vragen?

De gratis infolijn van IVAREM (0800 90 441) staat voor je klaar. De infolijn is bereikbaar van maandag tot vrijdag tussen 8 tot 17 u.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief Terug naar nieuwsoverzicht

Deel deze pagina

Feedback over de website

Heb je niet gevonden wat je zocht? Opmerkingen over de website? Laat het ons weten