Burgers moeten ten laatste tegen 1 januari 2026 hun groente-, fruit- en tuinafval gescheiden aanbieden of zelf verwerken

Gepubliceerd op: maandag 1 januari 2024 18 u.
IVAREM heeft van OVAM uitstel gekregen tot 1 januari 2026 om in haar werkingsgebied groente-, fruit- en tuinafval (gft) apart in te zamelen.

Afgelopen zomer werd in de Vlaamse Regering het Lokaal Materialenplan van OVAM goedgekeurd. Hierbij werd beslist om vanaf 1 januari 2024 huishoudelijk biologisch afval in heel Vlaanderen apart in te zamelen. Dit betekent dat elke bewoner zijn gft-afval gescheiden moet kunnen aanbieden.

Deze inzameling moet ervoor zorgen dat het organisch materiaal uit het restafval verdwijnt waardoor het duurzaam kan verwerkt worden. Hiermee wil Vlaanderen meewerken aan het behalen van de ambitieuze klimaatdoelstellingen van de Europese Unie.

IVAREM heeft van OVAM uitstel gekregen tot 1 januari 2026 om in haar werkingsgebied gft apart in te zamelen.

De reden dat dit nog niet in heel Vlaanderen van kracht is dateert van 1992. Toen werd er een milieuconvenant opgesteld waarin Vlaanderen werd opgedeeld in gft-regio’s en groenregio’s. In het werkingsgebied van IVAREM werd toen gekozen voor een groenregio waar men de voorkeur gaf aan het recycleren van de droge fractie en het composteren van groente-, fruit- en tuinafval.

Om 120.000 gezinnen verdeeld over de 10 partnergemeenten van IVAREM te voorzien van een gft-container werd er een uitgebreid plan van aanpak opgemaakt. Zo zal het bevragen van alle gezinnen over hun deelname en het ter beschikking stellen van gft-containers een logistieke uitdaging zijn. Hierbij zullen ook vrachtwagens moeten worden aangeschaft en extra personeel worden aangeworven. Om dit alles in goede banen te leiden heeft IVAREM van OVAM uitstel gekregen tot ten laatste 1 januari 2026.

Van zodra de inzamelmethode, de inzamelfrequentie en de tarieven vastgelegd zijn, zal IVAREM de uitrol van het project in drie zones organiseren. In de loop van het voorjaar van 2025 wordt er opgestart in de regio Lier. Medio 2025 is de regio Klein-Brabant aan de beurt. Vervolgens wordt de stad Mechelen opgestart vóór 1 januari 2026.

Het uitstel geldt echter enkel voor gezinnen en niet voor bedrijven. Bedrijven zullen vanaf 2024 voor hun gft-afval een contract met een privé-inzamelaar moeten kunnen voorleggen. Van zodra de gft-inzameling een feit is kunnen kleinere bedrijven met vergelijkbaar bedrijfsafval terug op het huishoudelijk circuit overstappen. Meer informatie is terug te vinden op www.ovam.be.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief Terug naar nieuwsoverzicht

Feedback over de website

Heb je niet gevonden wat je zocht? Opmerkingen over de website? Laat het ons weten