Toelage thuis verzorgen van personen met een beperking

Inwoners van Duffel die thuis de verzorging en de begeleiding op zich nemen van een persoon met een handicap, kunnen bij het lokaal bestuur Duffel een volledige of gedeeltelijke toelage krijgen.

Voorwaarden?

De aanvraag moet gebeuren door een inwoner van Duffel, die sinds 1 oktober 2017, thuis de verzorging en de begeleiding op zich neemt van een persoon met een beperking.

De persoon met een beperking is:

  1. ofwel wettelijk minstens 66 % invalide verklaard (lichamelijk of mentaal) en niet ouder dan 21 jaar,
  2. ofwel wettelijk voor 100 % invalide verklaard,
  3. ofwel wettelijk getroffen door een vermindering van zelfredzaamheid van tenminste 12 punten.

De persoon met een beperking moet bij je thuis verzorgd en begeleid worden. 

Om recht te hebben op de volledige toelage:

  1. mag het jaarlijks netto belastbaar inkomen van het jaar 2017 van de aanvra(a)g(st)er samen met dit van haar(zijn) echtgeno(o)t(e) of samenwonende, niet meer bedragen dan 43.877,15 euro + 1.462,57 euro per persoon ten laste,
  2. moeten de omstandigheden van de aanvrager en de persoon met een beperking van 1 oktober 2017 t.e.m. 30 september 2018 ongewijzigd gebleven zijn. 

Het bedrag dat voorzien is in het budget van het lokaal bestuur wordt verdeeld in verhouding met het aantal aanvragen. Het maximumbedrag voor 2018 is 600 euro.

Je krijgt de helft van de toelage als de persoon met een beperking enkel tijdens de weekends en de vakanties thuis is.

Het recht op deze toelage gaat in op 1 oktober van het jaar 2017, en nadien op 1 januari, 1 april en 1 juli van het jaar 2018.

Het recht op deze toelage eindigt op 31 december van het jaar 2017 en nadien op 31 maart, 30 juni en 30 september van het jaar 2018.

Hoe aanvragen?

Je kan de toelage aanvragen bij zorgcampus ouderen- en thuiszorg van 15 november 2018 tot 15 december 2018.

Wat meebrengen?

Je vult het aanvraagformulier in dat je op de website kan downloaden. Dit formulier kan je ook bekomen aan het onthaal van het gemeentehuis en van de zorgcampus. De aanvrager moet dit formulier ook ondertekenen. 

Breng ook een kopie mee van het aanslagbiljet van de aanvrager/verzorger van de personenbelasting (aanslagjaar 2017 – inkomen 2016). We hebben ook een attest van de FOD nodig (het document dat de duur van het attest van invaliditeit bepaalt).

Feedback over de website

Heb je niet gevonden wat je zocht? Opmerkingen over de website? Laat het ons weten