Toelage om medische redenen

Alle Duffelse gezinnen betalen jaarlijks een vaste bijdrage voor afvalbeheer. Deze afvalbelasting bedraagt 49 euro.

Personen die meer afval hebben om medische redenen kunnen echter aanspraak maken op een toelage van 24 euro. Lokaal bestuur Duffel schrijft dit bedrag over op jouw DIFTAR-provisierekening.

Deze toelage is combineerbaar met het automatische recht op de sociale correctie en de andere kortingen (alleenwonenden en éénoudergezinnen en gezinnen met kinderen ten laste) op de vaste afvalbelasting.

Voor wie?

Personen die extra afval hebben omwille van incontinentie, huidziekten of een andere ziekte kunnen een aanvraag indienen voor deze toelage. Ook mensen die gebruik maken van nierdialyse aan huis of leven met een permanente stoma hebben recht op deze tegemoetkoming.

Hoe aanvragen?

Je moet de aanvraag voor 30 september indienen bij de zorgcampus via het aanvraagformulier dat je onderaan deze pagina kan downloaden.

Voor meer info kan je terecht op maandag-, woensdag- en donderdagvoormiddag op de zorgcampus. 

Ook jouw behandelende arts of je thuisverpleegkundige moet een deel van de aanvraag invullen.

Indien de aandoening tijdelijk is, moet je de aanvraag jaarlijks hernieuwen.

Feedback over de website

Heb je niet gevonden wat je zocht? Opmerkingen over de website? Laat het ons weten