Korting op afvalbelasting

Alle Duffelse gezinnen betalen jaarlijks een vaste bijdrage voor afvalbeheer, deze bijdrage bedraagt 54 euro. Bepaalde personen genieten automatisch van een sociale correctie. Ook personen die meer afval hebben om medische redenen kunnen aanspraak maken op deze korting.

Het lokaal betuur Duffel stort het bedrag van 24 euro automatisch op je provisierekening van IVAREM.
Deze tussenkomst is combineerbaar met het automatische recht op een sociale correctie.
Wie recht heeft op de automatische sociale correctie én recht heeft op korting omwille van medische redenen, heeft dus recht op twee keer een sociale correctie van 24 euro en betaalt nog maar 6 euro.

Voor wie?

Personen die extra afval hebben omwille van incontinentie, huidziekten of een andere ziekte kunnen een aanvraag indienen voor een sociale correctie van 24 euro. Ook mensen die gebruik maken van nierdialyse aan huis of leven met een permanente stoma hebben recht op deze tegemoetkoming.

Hoe aanvragen?

Voor meer informatie over deze korting kan je terecht bij de sociale dienst van het OCMW. Ook bij je behandelende arts of je thuisverpleegkundige kan je terecht met je vragen.

Feedback over de website

Heb je niet gevonden wat je zocht? Opmerkingen over de website? Laat het ons weten