Stemrecht voor Europese burgers

Gepubliceerd op: woensdag 27 december 2023 17.37 u.
Op zondag 9 juni 2024 zullen de leden van het Europees Parlement verkozen worden in de 27 lidstaten van de Europese Unie.

Indien je een Europese burger bent die in België verblijft, kan je in België deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement en op kandidaten op Belgische lijsten stemmen. In dit geval zal je niet meer kunnen deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement in je land van herkomst. 

Ter info: op zondag 9 juni 2024 verkiezen de Belgen ook hun vertegenwoordigers in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Parlementen van de Gemeenschappen en de Gewesten.

De burgers van de lidstaten van de Europese Unie die niet de Belgische nationaliteit hebben, dienen de inschrijving op de kiezerslijst van hun gemeente voor de verkiezingen van het Europese parlement ten laatste op 31 maart 2024 te vragen.

Je dient aan al deze voorwaarden te voldoen:

De nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten

Om te mogen stemmen, moet je, ten laatste op 1 april 2024 de nationaliteit hebben van een van de volgende 26 landen: Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovakije, Slovenië, Spanje, Tsjechische Republiek of Zweden.

Een hoofdverblijfplaats in een Belgische gemeente hebben

Je moet ten laatste op 1 april 2024 ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van de gemeente waar je in België verblijft.

Minstens 16 jaar oud zijn

Je moet minstens 16 jaar zijn op 9 juni 2024, de dag van de verkiezingen.

Stemrecht hebben

Je mag je niet bevinden in één van de gevallen van uitsluiting of schorsing van het kiesrecht voorzien door de Belgische wet. Bovendien mag je je stemrecht niet verloren hebben in de Staat van herkomst door een individuele rechterlijke of administratieve beslissing.

Ingeschreven zijn op de kiezerslijst

Je moet ingeschreven zijn op de kiezerslijst van de gemeente waar je je hoofdverblijfplaats hebt. Hiertoe vul je online het formulier C/1 in via www.inschrijving.verkiezingen.fgov.be. Je kan het formulier ook opvragen bij het gemeentebestuur van je hoofdverblijfplaats.

Uiterlijk op 31 maart 2024 moet je

  • het formulier online invullen via www.inschrijving.verkiezingen.fgov.be;
  • het ingevulde formulier persoonlijk afgeven bij burgerzaken, na afspraak;
  • het ingevulde formulier per post opsturen naar het gemeentehuis samen met een kopie van je identiteitsdocument.

Aanvraagformulieren via mail worden niet aanvaard. Op basis van de ingevulde gegevens zal het gemeentebestuur je aanvraag onderzoeken. Wanneer je door het college van burgemeester en schepenen als kiezer erkend wordt, zal je een officieel bericht van de gemeente ontvangen.

Misschien heb je als Europese burger in het verleden al een aanvraag ingediend om ingeschreven te worden op de kiezerslijst voor de verkiezingen van het Europese Parlement. Indien je toen als kiezer erkend werd, hoef je geen nieuwe aanvraag in te dienen. Je inschrijving op de kiezerslijst blijft dan behouden en blijft voor alle toekomstige Europese verkiezingen geldig.

Een inschrijving op de kiezerslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen geldt echter niet voor de Europese verkiezingen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief Terug naar nieuwsoverzicht

Feedback over de website

Heb je niet gevonden wat je zocht? Opmerkingen over de website? Laat het ons weten