Sociale toelage grote gezinnen

Gepubliceerd op: dinsdag 14 mei 2024 10.09 u.
Grote gezinnen hebben jaarlijks recht op een sociale toelage van 90 euro wanneer zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het lokaal bestuur Duffel schrijft 60 euro over op de rekening van de aanvrager en 30 euro op zijn provisierekening bij IVAREM.

Voorwaarden?

  1. Op 1 januari 2023 moet het gezin ten minste 3 kinderen fiscaal ten laste hebben (zie aanslagbiljet personenbelasting, aanslagjaar 2023, inkomen 2022).
  2. Het jaarlijks netto-belastbaar inkomen van de aanvra(a)g(st)er en zijn/haar echtgeno(o)t(e) of samenwonende voor het jaar 2022 mag niet meer bedragen dan 55.004 euro + 1.834 euro per persoon ten laste.
  3. Het gezin moet gans het jaar 2023 in Duffel gewoond hebben.

Hoe aanvragen?

De toelage aanvragen doe je bij de sociale dienst van het OCMW vanaf 1 juni tot en met 15 juli 2024. De aanvraag gebeurt aan de hand van het formulier dat je hieronder kan downloaden. De aanvrager moet dit invullen en ondertekenen en nadien bezorgen aan de sociale dienst (OCMW) of via e-mail aan socialedienst@duffel.be. Voeg ook een kopie toe van het aanslagbiljet van de personenbelasting (aanslagjaar 2023– inkomen 2022).

Je kan ook online een aanvraag indienen via deze link. Dit online aanvraagformulier kan alleen in de periode van 1 juni t.e.m. 15 juli ingevuld worden.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief Terug naar nieuwsoverzicht

Feedback over de website

Heb je niet gevonden wat je zocht? Opmerkingen over de website? Laat het ons weten