Publieke inspraak over het plan-MER voor het ‘Beleidsplan Ruimte provincie Antwerpen’

Gepubliceerd op: maandag 3 februari 2020 13.53 u.
De provincie Antwerpen maakt een Beleidsplan Ruimte op voor haar grondgebied. Daarin geeft ze haar visie op de ruimte in de provincie zodat er in de toekomst voor iedereen ruimte is om te wonen, te werken en te leven. Je kan tot en met 2 april je reacties bezorgen.
Duurzaam omgaan met de beschikbare ruimte is immers noodzakelijk voor de toekomstige generaties én voor het milieu en het klimaat. Het beleidsplan bestaat uit een strategische visie voor de lange termijn en drie beleidskaders die op middellange termijn zorgen voor de uitvoering van de visie: ‘Ruimtelijke vertaling van de strategische visie’, ‘Levendige kernen’ en ‘Verdichten en ontdichten van de ruimte’.

Om de mogelijke effecten van dit beleidsplan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, is een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Een eerste stap daarin is de terinzagelegging van de volledig verklaarde kennisgeving. In deze kennisgeving vind je onder meer een beschrijving van het beleidsplan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van het beleidsplan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

Vanuit jouw kennis van de omgeving kan jij de milieueffecten aangeven die volgens jou extra onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kan je voorstellen formuleren voor mogelijke locatie- of inrichtingsalternatieven.

De periode van terinzagelegging van de kennisgeving loopt van 3 februari tot en met 2 april 2020. Je kan tot en met 2 april 2020 je reactie bezorgen:

  • Per e-mail aan mer@vlaanderen.be;
  • Via een brief aan: Departement Omgeving, Team Mer, Plan-MER ‘Beleidsplan Ruimte provincie Antwerpen-PL0263’, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel;
  • Door afgifte tegen ontvangstbewijs aan het Team Mer in Brussel;
  • Door afgifte tegen ontvangstbewijs in het gemeentehuis van Duffel, Gemeentestraat 21.

Op de website van het Team Mer is een digitaal inspraakformulier beschikbaar waarop je jouw eventuele opmerkingen kan formuleren (https://www.lne.be/digitaal-inspreken-op-een-kennisgevingsnota).

De kennisgeving kan je ook raadplegen in het gemeentehuis, Gemeentestraat bij het omgevingsloket of kan je hieronder downloaden.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief Terug naar nieuwsoverzicht

Deel deze pagina

Feedback over de website

Heb je niet gevonden wat je zocht? Opmerkingen over de website? Laat het ons weten