Budget en meerjarenplan

Bij het begin van elke nieuwe legislatuur maken de gemeente en het OCMW een meerjarenplan. In dit plan staat wat de besturen de volgende 6 jaar willen realiseren, en hoe zij hun budget willen inzetten. 

Jaarlijks maken gemeente en OCMW een budget op. Dit budget bevat alle uitgaven en alle ontvangsten die tijdens een jaar verwacht worden.

De jaarrekening geeft een inzicht over de financiële resultaten gedurende een boekjaar. 

Feedback over de website

Heb je niet gevonden wat je zocht? Opmerkingen over de website? Laat het ons weten