Leefloon

Is werk vinden moeilijk en heb je ondertussen geen recht op een vervangingsinkomen zoals een werkloosheidsuitkering? Of maakt je medische situatie het onmogelijk om te werken, maar heb je geen recht op ziekte-uitkeringen? Dan heb je mogelijk recht op leefloon. 

Heb je wel een inkomen, maar is dit lager dan het leefloonbedrag? Dan kan je in aanmerking komen voor een aanvullend leefloon. 

Ook als je recht hebt op andere uitkeringen, maar de uitbetalingen laten op zich wachten, kan je terecht bij het OCMW voor voorschotten in de vorm van leefloon.

Leefloon of aanvullend leefloon moet je niet terugbetalen. Tenzij er een uitbetaling gebeurde op basis van foutieve informatie of indien later blijkt dat je voor dezelfde periode toch recht had op andere inkomsten (zoals bij voorschotten op andere uitkeringen).

De categorieën (op maandbasis, op 1 juli 2021):

Categorie

Omschrijving

Bedrag/maand 

Cat. 1 (A)

Samenwonende persoon

669,58 euro

Cat. 2 (B)

Alleenstaande

1.004,37 euro

Cat. 3 (E)

Perso(o)n(en) met gezinslast

1.357,36 euro 

Voorwaarden?

Je verblijft in Duffel en bent bereid om mee te werken aan een sociaal onderzoek.

Hoe aanvragen?

Je doet je aanvraag bij de sociale dienst van het OCMW. 

Er zal een sociaal en financieel onderzoek gebeuren en er zal je gevraagd worden om inspanningen te leveren om je situatie te verbeteren.

Prijs

Deze dienstverlening is gratis.

Wat meebrengen?

  • Identiteitskaart.
  • Inschrijvingsbewijs VDAB.
  • Recente sollicitatiebewijzen.
  • Alle documenten die nuttig kunnen zijn voor het sociaal onderzoek.

Feedback over de website

Heb je niet gevonden wat je zocht? Opmerkingen over de website? Laat het ons weten