Stedenbouwkundig attest

Mondeling verkregen stedenbouwkundige informatie heeft geen juridische waarde. Als je meer zekerheid wil, dan kan je een stedenbouwkundig attest aanvragen. 

Een attest is nog geen stedenbouwkundige vergunning. Een stedenbouwkundig attest blijft slechts twee jaar geldig te rekenen vanaf de uitreiking ervan.

Hoe aanvragen?

Om een stedenbouwkundig attest aan te vragen heb je geen architect nodig. Je hoeft ook geen eigenaar van de betrokken grond te zijn.

Het attest wordt verleend op basis van een door jou opgemaakt schetsontwerp. Zo kan je zonder veel kosten en zonder risico meer zekerheid verkrijgen over de bouwmogelijkheden op een bepaald perceel.

Je kan het aanvraagformulier downloaden op de website van de Vlaamse overheid.

Je moet het stedenbouwkundig attest aanvragen bij de instantie die bevoegd is voor het afleveren van een stedenbouwkundige vergunning. Voor particulieren is dit bijna altijd het lokaal bestuur Duffel. 

Prijs

Je betaalt 25 euro voor de aanvraag van een stedenbouwkundig attest.

Feedback over de website

Heb je niet gevonden wat je zocht? Opmerkingen over de website? Laat het ons weten