Aanplant en onderhoud van kleine landschapselementen

Het lokaal bestuur Duffel geeft subsidies voor het aanplanten en onderhouden van hagen of haagkanten, houtkanten en bomenrijen met streekeigen bomen en struiken. Ook hoogstammige fruitbomen en drinkpoelen voor vee komen in aanmerking.

De subsidies voor de aanplant variëren tussen de 0,25 euro (haagplant) en 4,96 euro (hoogstammige fruitboom). Voor het onderhoud verschillen de subsidies naargelang het om een haagkant, houtkant of knotboom gaat.

Voorwaarden?

De aanplant en onderhoud moeten gebeuren in landelijk gebied (agrarisch, bos-, natuur- of parkgebied volgens het gewestplan).

Hoe aanvragen?

Het aanvraagformulier kan je hieronder downloaden. Daarna moet je het bezorgen aan omgeving en infrastructuur (omgevingsloket).

Je moet je aanvraag 1 à 2 maanden vóór aanvang van de werken indienen. 

Feedback over de website

Heb je niet gevonden wat je zocht? Opmerkingen over de website? Laat het ons weten