Waarom worden deze werken uitgevoerd?

Aquafin vervangt de oude gemengde riolering, die vele gebreken vertoont, door een gescheiden stelsel. Regenwater en afvalwater worden daardoor apart afgevoerd. Het afvalwater gaat voor zuivering naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in de Hondiuslaan. Het regenwater bufferen we en laten we zoveel mogelijk infiltreren. De aannemer voert daarom werken uit aan de vijvers in het Muggenbergpark, dit om meer regenwater te kunnen opvangen. Verder stroomt het regenwater naar de Wouwendonksebeek en de Nete.

Uit inspecties blijkt dat het huidig stelsel in de Hondiuslaan op heel wat plaatsen ernstige gebreken en lekkages vertoont die aanleiding geven tot infiltratie en grondinloop. De slechte toestand uit zich ook in zichtbare verzakkingen. Deze centrale collector zal dus volledig vervangen worden.

Lokaal bestuur Duffel maakt van de hoogdringende rioleringswerken gebruik om de rijweg te vernieuwen. Er komt eveneens een breed fietspad om het fietscomfort en de fietsveiligheid te verhogen. De bushalte in de Hondiuslaan ter hoogte van de Pastoriestraat wordt verplaatst naar de Muggenberg. Zo komen er twee haltes tegenover elkaar.

De werken gebeuren in twee fasen: de eerste fase omvat het gedeelte tussen Muggenberg en de verkeerslichten aan het gemeentehuis, de tweede fase omvat het gedeelte tussen de Muggenberg en de rotonde aan het Hermansstraat. In totaal zullen de werken 19 maanden duren. De timing is afhankelijk van de weersomstandigheden en van een vlot verloop van de werken.

Voor de werken aan het fietspad krijgt lokaal bestuur Duffel subsidies van de Vlaamse overheid en de Provincie Antwerpen.

Feedback over de website

Heb je niet gevonden wat je zocht? Opmerkingen over de website? Laat het ons weten