Gemeente Duffel

Publieke inspraak over het plan-MER voor het programma Programmatische Aanpak Stikstof

Gepubliceerd op: donderdag 16 augustus 2018 9.58 u.
Het programma Programmatische Aanpak Stikstof (PAS-programma) wil de uitstoot van stikstof terugdringen in speciale beschermingszones, om zo bij te dragen tot de realisatie van de natuurdoelen in die zones.

Om de mogelijke effecten van dat programma op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt er een procedure voor een plan-milieueffectenrapportage (plan-MER) opgestart. Duffelaars kunnen van 16 augustus tot en met 16 oktober de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven.

Het PAS-programma

Het PAS wil de problematiek van de afzet van stikstof in de speciale beschermingszones aanpakken aan de hand van brongerichte (aan de uitstootzijde, bv. bedrijven die stikstof uitstoten) en effectgerichte maatregelen. Het eerste houdt in dat de uitstoot van stikstof wordt teruggedrongen, het tweede dat de gevolgen van de afzet van stikstof in kwetsbare vegetaties wordt tegengegaan.

Plan-MER

Er is een procedure opgestart voor een plan-MER om na te gaan wat de mogelijke effecten van het PAS-programma op mens en milieu kunnen zijn. In het kader van deze procedure kunnen Duffelaars de kennisgevingsnota inkijken van 16 augustus tot en met 16 oktober 2018. Je vindt de kennisgevingsnota onderaan terug.

Burgers kunnen tot en met 16 oktober 2018 hun opmerkingen bezorgen

  • via een brief gericht aan Departement Omgeving, Dienst Mer, Plan-MER ‘PAS’, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel;
  • via een e-mail aan de dienst Mer naar mer@vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak plan-MER ‘PAS’ in de titel);
  • via het omgevingsloket van de gemeente Duffel;
  • via de provincie.

Op de website van de dienst Mer vind je een standaardformulier waarop je eventuele opmerkingen kan formuleren.

Na de terinzagelegging zal de dienst Mer een beslissing nemen over de inhoud van het plan-MER, de bijzondere richtlijnen voor het opstellen van het plan-MER. 

Contact en openingsuren

Omgevingsloket

Adres
Gemeentestraat 212570Duffel
Stratenplan
bekijk op Google Maps
T.
015 30 72 60
F.
015 31 54 01
e-mail
omgeving@duffel.be

Vandaag

open van 9 - 12 u.

Morgen

open van 9 - 12 u. en 13.30 - 15.30 u.
Openingsuren
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief Terug naar nieuwsoverzicht

Deel deze pagina

Feedback over de website

Heb je niet gevonden wat je zocht? Opmerkingen over de website? Laat het ons weten