Inname openbaar domein/parkeerverbod en signalisatievergunning

Ga je verhuizen en wil je daarvoor een parkeerverbod voor je woning? Dan moet je een aanvraag indienen bij het lokaal bestuur Duffel. Je hebt eveneens een toelating nodig als je schutsels, stellingen, werfketen, containers, bouwmaterialen of werktuigen op het openbaar domein wil plaatsen. Ook wanneer je een bepaald deel van het openbaar domein wil voorbehouden voor wagens tijdens een huwelijk of jubileum moet je een aanvraag indienen.

Vergunningen voor nutsmaatschappijen voor werken op het openbaar domein vraag je aan via de signalisatievergunning.

Neem je zonder vergunning openbaar domein in, dan kan je een gemeentelijke administratieve sanctie krijgen en betaal je sowieso de verschuldigde vergoeding.

Hoe aanvragen?

Een aanvraag moet je ten laatste drie werkdagen voordat je de toelating nodig hebt, indienen bij de onthaalbalie in het gemeentehuis. We aanvaarden geen laattijdige aangiften. 

Je kan je aanvraag hieronder invullen via de knop 'online aanvragen'. Je moet een situatieschets bij de aanvraag voegen. In deze aanvraag kan je ook aanduiden of je parkeerverbodsborden nodig hebt of niet.

Online aanvragen

Je kan je aanvraag ook invullen op papier. Daarvoor moet je het formulier onderaan deze pagina downloaden en printen.

Je krijgt een bewijs dat je zichtbaar moet aanplakken op de plaats van de inname van het openbaar domein. Dit geldt als bewijs dat je een vergunning hebt aangevraagd. 

Als je voor werken signalisatie op de openbare weg wil plaatsen om een deel van de rijweg te laten afsluiten voor verkeer of om verkeer te laten omrijden, dan moet je een signalisatievergunning aanvragen bij het omgevingsloket in het gemeentehuis. Voor werken van categorie 1 is het wettelijk verplicht om de aanvraag in te dienen via GIPOD

Prijs

Je betaalt 5 euro per kalenderdag indien de ingenomen oppervlakte maximum 50 m² bedraagt en 7,50 euro indien dit meer dan 50 m² is. Vanaf de zevende maand wordt dit bedrag verdubbeld. Als de inname van het openbaar domein maar voor één dag is, moet je geen vergoeding betalen.

Wat meebrengen?

Als je naar de onthaalbalie in het gemeentehuis komt, breng dan het ingevulde aanvraagformulier mee en een situatieschets met een duidelijke aanduiding van de oppervlakte die je wil innemen. 

Een situatieschets moet minstens volgende gegevens bevatten:

  • afmeting (lengte en breedte van de totale inname),
  • vrije doorgang op het voetpad (indien van toepassing) en
  • inname gehandicaptenparkeerplaats (indien van toepassing).

 

Signalisatievergunning

Als je voor werken signalisatie op de openbare weg wil plaatsen om een deel van het openbaar domein te laten afsluiten voor verkeer of om verkeer te laten omrijden, dan moet je een signalisatievergunning aanvragen.

De signalisatie van werken waarschuwt de weggebruiker voor gevaren ten gevolge van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg en beveiligt de werknemers in de werkzone. De signalisatie van de werken moet aangebracht worden met de meeste zorg en moet tijdens de volledige duur van de werken in stand gehouden worden zodanig dat zij voor de weggebruiker herkenbaar blijft.

Met de signalisatievergunning geef je aan welke verkeersborden en welk waarschuwingsmateriaal je gaat plaatsen.

Hiervoor gebruik je het verplichte invulformulier in bijlage. Voeg bij deze aanvraag een gedetailleerd signalisatieplan. Het signalisatieplan dient de specifieke situatie weer te geven op het moment van de inname. Het volstaat dus niet om een standaardplan toe te voegen aan uw aanvraagformulier. Het doel van het signalisatieplan is het verschaffen van een veilig alternatief voor de situatie op het moment van de inname. Dit plan moet conform zijn met de bepalingen van het ministerieel besluit (7 mei 1999) over het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen. Het plaatsen, in stand houden van de signalisatie en de buren op de hoogte brengen van deze werken, incl. de hinder moet gebeuren door de aanvrager.

Voor werken van categorie 1 is het wettelijk verplicht om de aanvraag in te dienen via GIPOD.

Aanvragen dienen uiterlijk 15 werkdagen voor de start van de werken aangevraagd te worden. Aanvragen die te laat worden ingediend, worden niet verwerkt. Als de aanvraag een verlenging betreft, moet dit ten laatste 3 werkdagen voor het einde van de bestaande vergunning aangevraagd worden.

Je kan je aanvraag hieronder invullen via de knop 'online aanvragen'.

Online aanvragen

Je kan je aanvraag ook invullen op papier. Daarvoor moet je het formulier onderaan deze pagina downloaden en printen.

Wanneer je éénmalig of voor een korte periode een inname openbaar domein op een gewestweg (dus N14 of N108 in onze gemeente) aanvraagt, moet je eerst een advies vragen aan het Agentschap Wegen en Verkeer

Feedback over de website

Heb je niet gevonden wat je zocht? Opmerkingen over de website? Laat het ons weten