Inname openbaar domein/parkeerverbod

Ga je verhuizen en wil je daarvoor een parkeerverbod voor je woning? Dan moet je een aanvraag indienen bij het lokaal bestuur Duffel. Je hebt eveneens een toelating nodig als je schutsels, stellingen, werfketen, containers, bouwmaterialen of werktuigen op het openbaar domein wil plaatsen. Ook wanneer je een bepaald deel van het openbaar domein wil voorbehouden voor wagens tijdens een huwelijk of jubileum moet je een aanvraag indienen.

Neem je zonder vergunning openbaar domein in, dan kan je een gemeentelijke administratieve sanctie krijgen en betaal je sowieso de verschuldigde vergoeding.

Hoe aanvragen?

Een aanvraag moet je ten laatste drie werkdagen voordat je de toelating nodig hebt, indienen bij de onthaalbalie in het gemeentehuis. We aanvaarden geen laattijdige aangiften. 

Je kan je aanvraag hieronder invullen via de knop 'online aanvragen'. Je moet een situatieschets bij de aanvraag voegen. In deze aanvraag kan je ook aanduiden of je parkeerverbodsborden nodig hebt of niet.

Online aanvragen

Je kan je aanvraag ook invullen op papier. Daarvoor moet je het formulier onderaan deze pagina downloaden en printen.

Je krijgt een bewijs dat je zichtbaar moet aanplakken op de plaats van de inname van het openbaar domein. Dit geldt als bewijs dat je een vergunning hebt aangevraagd. 

Als je voor werken signalisatie op de openbare weg wil plaatsen om een deel van de rijweg te laten afsluiten voor verkeer of om verkeer te laten omrijden, dan moet je een signalisatievergunning aanvragen bij het omgevingsloket in het gemeentehuis. Voor werken van categorie 1 is het wettelijk verplicht om de aanvraag in te dienen via GIPOD

Prijs

Je betaalt 5 euro per kalenderdag indien de ingenomen oppervlakte maximum 50 m² bedraagt en 7,50 euro indien dit meer dan 50 m² is. Vanaf de zevende maand wordt dit bedrag verdubbeld. Als de inname van het openbaar domein maar voor één dag is, moet je geen vergoeding betalen.

Wat meebrengen?

Als je naar de onthaalbalie in het gemeentehuis komt, breng dan het ingevulde aanvraagformulier mee en een situatieschets met een duidelijke aanduiding van de oppervlakte die je wil innemen. 

Een situatieschets moet minstens volgende gegevens bevatten:

  • afmeting (lengte en breedte van de totale inname),
  • vrije doorgang op het voetpad (indien van toepassing) en
  • inname gehandicaptenparkeerplaats (indien van toepassing).

Feedback over de website

Heb je niet gevonden wat je zocht? Opmerkingen over de website? Laat het ons weten